Fråga facket Fråga facket

Svenska löner och villkor ska gälla i Sverige

LO-distriktet i Västsveriges representantskap ställer sig bakom följande uttalande: I Sverige ska alla som jobbar ha svenska kollektivavtalade löner och villkor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ombud och gäster vid LOs representantskap 20 nov 2023 ställer sig bakom ett uttalande till stöd för IF Metall i konflikten med Tesla
Ombud och gäster vid LOs representantskap 20 nov 2023 ställer sig bakom ett uttalande till stöd för IF Metall i konflikten med Tesla

Just nu pågår en kamp för att få Tesla, ett av världens mäktigaste bolag, ägt av världens rikaste man, Elon Musk, att teckna kollektivavtal för sina sju verkstäder i Sverige.
Kampen om verkstadsarbetarnas villkor tas i första hand av IF Metall men vi, hela LO, står bakom dem i kampen med ord och handling.
I Sverige har vi utan att stifta lagar om minimilöner och villkor kunnat upprätthålla goda löner och villkor genom kollektivavtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vår Svenska modell har varit en viktig del i Sveriges utveckling till en modern välfärdsstat. Kollektivavtalen har garanterat en balans mellan parterna som har genererat både tillväxt och lönehöjningar.
Därför är det viktigt att så många företag som möjligt tecknar kollektivavtal och att så många arbetare som möjligt blir medlemmar i facket.
Vi vill inte ha amerikanska villkor på arbetsmarknaden i Sverige. Vi har hela arbetarrörelsen och en stor del av svenska folket med oss i vårt krav på Tesla.
Teckna kollektivavtal med IF Metall. Nu.

Staffan Lindström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.