Fråga facket Fråga facket

Stora inkomstskillnader i Västra Götaland och Halland

- Att vi har så stora ekonomiska klyftor i Västragötalandsregionen är inte alls bra. Det som behövs är fler jobb med schyssta villkor. Men framförallt behövs stora satsningar på utbildning. Det är genom utbildning som vi rustar människor för framtiden. säger Dan Gabrielsson, ordförande för LO i Västsverige.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Halland hamnar också högt upp på listan – nummer fem av landets 21 regioner/län.

Den ökade ojämlikheten följer den ekonomiska utvecklingen för de senaste 35 åren – klyftorna mellan individer och hushåll har ökat kontinuerligt under perioden. Och det ser likadant ut i övriga OECD-länder, men Sverige utmärker sig genom att här ökar inkomstklyftorna i högre takt än i de övriga länderna.

Stor ojämlikhet inom regionerna

Även inom Västragötalandsregionen är skillnaderna stora. Skara och Tjörn ligger båda på topp-tio listan över de mest ojämlika kommunerna. I Ale är inkomstskillnaderna minst i länet och i Skara är de som störst. Göteborg hamnar på plats 3 av 46 kommuner i regionen. Det visar en LO-sammanställning av SCBs inkomststatistik.
 
Västragötalandsregionen hamnar på tredje plats över de mest ojämlika i landet. På första plats kommer Stockholm och efter det Malmö.
- I storstäderna finns de största inkomstskillnaderna eftersom det finns en bredare arbetsmarknad där. Främst handlar det om att fler höginkomsttagare bor i städerna. För att råda bukt på detta behövs det satsas på dessa yrken samt att staten måste investera för att öka tillgången på arbete och möjliggöra jobb för fler, säger Dan Gabrielsson.
 
Samtidigt har Norrbotten de minsta skillnaderna. Men det beror främst på att det bor färre höginkomsttagare där.
 
I Halland finns det desto fler höginkomsttagare, detta bidrar också till att Halland hamnar högt – nummer fem på listan. Inom Halland är det Kungsbacka som har de största klyftorna. Falkenberg är mest jämlikt men ur ett nationellt perspektiv hamnar Falkenberg relativt högt upp, plats 86 av 282.
 
Bättre bild av inkomstklyftorna
LO har tittat på regionala inkomstskillnader för att bland annat få en bättre bild av hur inkomstskillnaderna skiljer sig åt mellan Sveriges kommuner och län. Ojämlika villkor mellan människor riskerar exempelvis att leda till lägre tillväxt och sociala motsättningar. Något som ytterligare kan förstärkas med stora regionala skillnader.
 
LO har använt ett etablerat ekonomiskt mått som kallas för Gini-koefficienten* för att jämföra inkomstskillnaderna. I Västra Götaland är Gini-koefficienten 0,29. Stockholms län har landets största inkomstskillnader, 0,35. Norrbotten, har de minsta och där är måttet 0,25. Gini-koefficienten för Sveriges hela befolkning är 0,30.   
 
I rapporten har LO även tittat på hur den relativa fattigdomen ser ut i Sverige samt hur utvecklingen sett ut under de senaste två decennierna.
 
* Gini-koefficienten är ett inkomstfördelningsmått som rör sig mellan 0 och 1. Värdet 0 betyder att alla individer har samma inkomst och att ingen ojämlikhet existerar, värdet 1 innebär att en person har hela ett lands inkomst. Dessa värden observeras såklart aldrig i verkligheten. I rapporten studeras ojämlikheten vad gäller den disponibla inkomsten. I praktiken tenderar t ex Gini-koefficienten för olika länder att variera mellan ungefär 0,20–0,25 för de mest jämlika länderna i världen och 0,6–0,7 för de mest ojämlika.
 
Läs rapporten och statistik för landets kommuner och län här.

 


 

 

Staffan Lindström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.