Fråga facket Fråga facket

Starkt möte med Kvinnosektionen i Novi Sad

Facklig utbildning Den 5-6 november var LO-distriktet i Västsverige åter på plats i Serbien för en uppföljning av kvinnosektionens kamp för en bättre arbetsmarknad.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Långvarigt samarbete

Sedan 2011 har LO-distriktet i Västsverige varit bärare av ett demokratiprojekt som syftar till att stärka fackföreningsrörelsen och arbeta för ökad jämställdhet i Serbien.

Arbetsmarknaden svårföränderlig

Det serbiska samhället är uppbyggt på ett sätt som gör det svårt för kvinnorna att delta i arbetslivet, det är ett gammaldags patriarkalt samhälle utan socialt skyddsnät. Arbetsmarknaden är politiskt styrd, vilket gör det oerhört svårt för fackföreningsrörelsen att påverka situationen. Trots detta finns en enorm vilja hos kvinnosektionen att göra upp med detta förlegade system.

Bättre barnomsorg för ökad jämställdhet

Under två intensiva dagar avverkades många ämnen. LO höll workshops där seminariedeltagarna utarbetade nya mål att sträva efter, däribland att utöka barnomsorgen för att underlätta vardagen för skiftarbetare. Ett återkommande problem är dessutom att lönerna är låga och kvinnorna tvingas ta flera jobb, längre öppettider på dagis skulle därför avlasta många hårt arbetande mammor.  

Kampanj mot våld i november

Under november månad kommer kvinnosektionen arrangera en kampanj mot våld i nära relationer. Eftersom jämställdhet är långt ifrån en självklarhet i vardagen och på arbetsmarknaden, far många serbiska kvinnor illa. Ett önskemål från kvinnosektionen var därför att vi från LOs sida skulle dela med oss av våra erfarenheter, dels gällande mäns våld mot kvinnor, men också av hur man arrangerar lyckade kampanjer.

Felicia Waernqvist
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.