Fråga facket Fråga facket

Stark sysselsättning men fortsatta matchningsproblem

Hög BNP-tillväxt och kraftigt ökad sysselsättning. Så ser LO-ekonomernas prognos ut för svensk ekonomi våren 2017. I ”Ekonomiska utsikter” som släpptes idag pekar LO-ekonomerna också på behovet av kraftigt ökade statsbidrag för att klara välfärden de närmsta åren.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Lars Forststedt

BNP-tillväxten i Sverige väntas bli fortsatt hög i år och nästa år. Expansiv penningpolitik och svag krona är gynnsamma förutsättningar för inhemsk efterfrågan och export, enligt ”Ekonomiska utsikter”. Sysselsättningen väntas också öka kraftigt enligt LO-ekonomerna. Men det finns fortfarande många problem på arbetsmarknaden som behöver åtgärdas, enligt LOs chefsekonom Ola Pettersson.

-För att kunna matcha människor till rätt jobb behöver vi se till att de har rätt utbildning. Då är LOs förslag om Utbildningsjobb, där jobb och utbildning kombineras, ett utmärkt sätt att ge människor den kompetens de behöver för att ta sig in på arbetsmarknaden.

I rapporten pekar LO-ekonomerna på problemet med de kraftigt ökade inkomstskillnaderna i Sverige. Flera åtgärder föreslås för att minska klyftorna:

  • Bekämpa arbetslösheten
  • Höjda tak i a-kassan och i sjukförsäkringen
  • Genomföra en skattereform med bättre fördelningsprofil
  • Jobbskatteavdrag för samtliga förvärvsinkomster, det vill säga även pensioner och försäkringsersättningar. Detta skulle kunna finansieras genom ökade kapitalskatter.

I rapporten konstateras också att det finns ett stort behov av att öka statsbidragen till kommunerna för att de ska klara av behoven i välfärden utan att behöva genomföra stora skattehöjningar.

Läs hela rapporten här.

Carin Malmberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.