Fråga facket Fråga facket

Städarbete vanligast bland utrikes födda

Fackligt och politiskt Enligt SCB:s statistik var städare det vanligaste yrket bland utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden år 2014. Nästan två av tre män och nästan varannan kvinna i yrket var utrikes födda. Det motsvarar 15 procent av alla anställda.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

15 procent av anställda är utrikes födda 

Av de 4 214 600 anställda på den svenska arbetsmarknaden i åldrarna 16-64 var 15 procent  utrikes födda år 2014. Det vanligaste yrket bland utrikes födda var städare. Bland utrikes födda var yrket klart kvinnodominerat: 69 procent var kvinnor. Av de 15 vanligaste yrkena bland utrikes födda var det störst mansdominans bland buss- och spårvagnsförare varav 94 procent var män. Restaurang- och köksbiträden var det yrket som hade den jämnaste könsfördelningen av de 15 vanligaste yrkena bland utrikes födda med 49 procent kvinnor och 51 procent män.

Männen arbetar inom lager och terminal och kvinnor inom vård och omsorg

Det vanligaste yrket för utrikes födda män var lager- och terminalpersonal och för utrikes födda kvinnor var yrket som undersköterskor och inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende de vanligaste yrkena. Det näst vanligaste yrket både bland utrikes födda män och kvinnor var städare, där 65 procent av de 16 500 männen och 46 procent av de 52 600 kvinnor i yrket var utrikes födda. 

Se mer om statistiken här

 

Saara Pennanen Axelsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.