Fråga facket Fråga facket

Facket tar plats i den digitala utvecklingen


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Vad kommer fackets roll att vara när industrin blir än mer digitaliserad idag? Hur driver man till exempel en verkstadsklubb på en industri där merparten av arbetet, även arbetsledning, sköts av robotar?
Framtidens arbetsplatser inom industrin kommer att förändras. Om vi tycker att vi är digitaliserade idag så är det nog bara att inse att det kommer bli än mer digitalisering. Men det är inget att vara orolig för säger Kent Kling som är projektledare för Smart Factory – ett projekt som kan bidra med svar till frågorna ovan.
- Nej, tvärtom, säger han. Svensk fackföreningsrörelse har alltid varit positiv till förändringar som leder till andra arbetsmetoder. Och den här digitaliseringsrörelsen, kallad Industry 4.0, kan innebära ett nytt sätt att arbeta. Därför är det viktigt att vi som facklig rörelse är med från början.

Smart Factory är ett europeiskt projekt och LO-distriktet i Västsverige är med genom att personer med fackligt uppdrag svarar på enkäter kring digitalisering och arbete. Det kan låta abstrakt med Kent Kling tror att det kommer leda till konkreta resultat:
- I enkäterna kommer man att resonera kring hur inflytandet kan se ut i framtiden. Detta kan ge oss kunskaper om hur vi som fack måste förändra vårt arbetssätt, kanske främst på lokal nivå. Allt från grundläggande saker som hur man organiserar sig lokalt till insikter om vilken typ av kompetenser som vi kommer att behöva.

Inte bara industri

Krister Andersson är förste ombudsman på LO-distriktet i Västsverige, och han påpekar att det, trots att projektet låter väldigt industriellt, är viktigt att personer inom andra branscher deltar:
- Det är absolut inte bara industrin som påverkas av detta. Inom vård och omsorg pågår digitaliseringen för fullt, och såklart även inom till exempel handel och restaurang. Jag vill att personer från alla förbund är med och svarar på enkäten. Ju bredare bas, desto bättre resultat

.
Om du vill delta i Smart Factory enkäten klicka här.
Här kan du läsa regeringens digitaliseringsstrategi.

 

 

Carin Malmberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.