Fråga facket Fråga facket

Det är undantagen som oroar mest - tusen skyddsombud om uppdraget under pandemin

Under 2021 genomförde LO-distriktet i Västsverige en enkätundersökning med 1045 deltagande skyddsombud. Nu har vi sammanställt resultatet i ett PM. Och trots att riskerna var välkända var åtgärderna inte alltid tillräckliga.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Under 2021 genomförde LO-distriktet i Västsverige en enkätundersökning med 1045 deltagande skyddsombud från 13 av LOs fjorton medlemsförbund.
Vi har nu sammanställt deras svar i ett PM och jämfört med den riksomfattande skyddsombudsenkät som genomfördes 2016.
Sammanställningen visar hur viktig skyddsombudens roll är för att säkra arbetsmiljön och framförallt för att minska riskerna för att skador och i det här fallet smittspridning ska uppstå.
Nästan hälften upplever att det saknas fullt stöd från arbetsgivaren och nästan vart femte skyddsombud känner att de blivit hindrade i sitt uppdrag. Det som är mest anmärkningsvärt är att trots den stora uppmärksamheten och kunskapen om vikten att skydda sig från smitta under pandemin så har en del företag till och med underlåtit att tillhandahålla skyddsutrustning.
- Det är oerhört anmärkningsvärt att 6 procent av arbetsgivarna inte har tillhandahållit skyddsutrustning. Det har ju inte direkt saknats information om behovet, säger Martin Karlsson, ombudsman med ansvar för arbetsmiljöfrågor på LO-distriktet i Västsverige.

Läs sammaställningen av resultaten i vårt PM.

Staffan Lindström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.