Fråga facket Fråga facket

Skaraborg får en egen bemanningsgrupp

Fackligt och politiskt Bemanningsgruppen i Skaraborg hade sitt uppstartsmöte i Skövde den 31 mars. På plats fanns sju medlemmar i den nystartade bemanningsgruppen samt Carina Cajander som berättade om hur en liknande grupp arbetar i Göteborg.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Fler lokala bemanningsgrupper

Förutom i Skaraborg samordnar LO-distriktet i Västsverige bemanningsgrupper i Borås och Göteborg. Syftet är att det i framtiden finns en bemanningsgrupp även i Halland och i Fyrbodal.

- Bemanningsgruppernas roll är att samtala med varandra kring frågor som har med bemanningsanställningarna och -branschen att göra. Vi måste kontrollera och organisera det som pågår inom avtalsområdet, säger Martin Karlsson ombudsman på LO-distriktet i Västsverige.

Första bemanningsavtalet är från 2000

År 2000 tecknades det första avtalet inom LO för anställda i bemanningsföretag. Avtalet gäller för alla LOs medlemsförbund. Det fanns två huvudmotiv för att teckna avtalet. Det ena motivet var att de som jobbar på uthyrningsföretag ska skyddas av ett kollektivavtal i likhet med villkoren på den övriga arbetsmarknaden. Det andra motivet var att minska risken för konkurrens om löne- och andra anställningsvillkor mellan olika grupper på en arbetsplats, alltså att minska risken för så kallad social dumping. Avtalet ska förhindra att de egna anställda byts ut mot inhyrda som är billigare på grund av lägre lön och sämre villkor.

Avtalet löper ut i slutet av april

Det nuvarande avtalet gäller fram till sista april 2016. Förhandlingar om det nya avtalet är på gång och LO och bemanningsföretagen har växlat avtalskrav med varandra. LO-förbunden vill bland annat att de bemanningsanställda ska veta i förhand vilka tider som de ska vara tillgängliga och utföra arbete för arbetsgivaren. Arbetsgivarna däremot vill ytterligare öka arbetsgivarnas möjligheter till att visstidsanställa och deltidsanställa. De kräver en kortare karensperiod mellan visstidsanställningarna och att arbetsgivarna ska kunna deltidsanställa om inte särskilda skäl finns. Detta skapar ökad otrygghet och sämre anställningstrygghet och skulle vara en negativ utveckling för de anställda. 

Bemanningsavtalet gäller sammanlagt på ca 330 inkopplade företag i Sverige. Se hela listan här.

Giltighetstiden för det nu gällande avtalet är mellan 1 maj 2015-30 april 2016. Se hela avtalet här.

 

 

Saara Pennanen Axelsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.