Fråga facket Fråga facket

Sjukförsäkringen är trasig och måste repareras

PRESSMEDDELANDE: 11 maj var sista dagen att lämna in remiss på utredningen om en ny sjukförsäkring, LO välkomnar utredarens förslag och vill nu att regeringen agerar skyndsamt och lägger fram ett förslag till riksdagen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Inte minst i dessa osäkra tider är det viktigt med en verklig grundtrygghet i socialförsäkringarna.

- Antalet sjukskrivningar har ökat till följd av coronaviruset. Nu kräver LO att regeringen gör verklighet av förslagen på en tryggare sjukförsäkring – annars riskerar ännu fler att hamna i kläm till följd av de brister som finns vid Försäkringskassans bedömningar, säger Christine Marttila, ordförande för LO-distriktet i Västsverige.

LO-distriktet i Västsverige anser att försäkringskassans prövning mot jobb som är helt orealistiska måste upphöra och avslagen måste bli bättre underbyggda. Annars tvingas folk att jobba när de är sjuka.

- Nu har regeringen chansen att reparera bristerna i sjukförsäkringen som lever kvar sedan Alliansregeringens tid. De måste ta den, säger Christine Marttila.

Det är många fackligt aktiva som försöker ge upprättelse och rätt till medlemmar som drabbas när sjukförsäkringen brister.

- Regeringen måste gå vidare till riksdagen med förslagen – och det snarast. Annars riskerar ännu fler människor att falla genom skyddsnätet. LO-förbundens medlemmar förtjänar bättre, avslutar Christine Marttila.

Utdrag ur LOs remissvar på utredningen:

Regeringens utredare har lagt fram flera förslag i rätt riktning
• Bedömningen av arbetsförmågan efter dag 180 ska göras mot angivet normalt förekommande arbete. Med angivet normalt förekommande arbete avses normalt förekommande arbeten som ingår i en yrkesgrupp enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK).
• Beslut om avslag bör underbyggas i större utsträckning för att Försäkringskassan ska kunna göra de ställningstaganden som krävs enligt rättspraxis. De gäller framför allt ställningstagandet till om det finns arbeten, som är normalt förekommande, där den försäkrade kan nyttja sin kvarvarande arbetsförmåga och möta kraven på normal arbetsprestation utan eller med endast ringa anpassning av arbetsuppgifterna. Ärendena bör därför utredas mer.
• En försäkrad som har uppnått den ålder då hen som tidigast kan ta ut inkomstgrundad ålderspension (i dag 62 år) ska få sin arbetsförmåga bedömd mot arbete hos arbetsgivaren oavsett hur länge hen har haft nedsatt arbetsförmåga. Möjligheten att få arbetsförmågan bedömd mot arbete hos arbetsgivaren ska gälla till och med den månad då den försäkrade som tidigast får ta ut garantipension (i dag 65 år).
• Det räcker med att övervägande skäl talar för återgång i arbete hos arbetsgivaren senast dag 365 för att bedömningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete ska kunna skjutas upp från och med dag 181
• Den som har haft nedsatt arbetsförmåga i 365 dagar ska kunna få sin arbetsförmåga fortsatt bedömd mot arbete hos arbetsgivaren om hög grad av sannolikhet talar för återgång i detta arbete senast vid dag 550.
• Vid bedömning av rätten till rehabiliteringsersättning ska arbetsförmågan inte bedömas mot normalt förekommande arbete, utan utifrån den anställning man har.

Staffan Lindström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.