Fråga facket Fråga facket

Servettbudgeten drabbar nyanlända i Fyrbodal

Nu drabbar den moderata- och kristdemokratiska budgeten, den så kallade servettbudgeten, nyanländas etablering på arbetsmarknaden i Fyrbodalsområdet. - Det är för jäkligt, säger Robert Andersson ombudsman på LO Västsverige som har varit en del av projektet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

 - Målet var att fram till mars 2020 så skulle vi ha nått ut till 70 nyanlända, nu måste vi avbryta när vi är uppe i knappt hälften.

Projektet heter Perfect Match och är beroende av att man kan använda sig av extratjänster. Men extratjänsterna försvann i och med den budgeten som nu gäller för Sverige.

Tanken med Perfect Match är att matcha nyanlända mot arbetsmarknaden och med hjälp av bland annat facket få in en fot på en arbetsplats. De som behövt har också erbjudits individuell vägledning för att hitta arbete och utbildning i hur det svenska samhället fungerar. Byggnads har hållit i facklig grundinformation så deltagarna känner till sina rätt- och skyldigheter.

Projektet är i grunden ett samarbete mellan LO, IF Metall, Byggnads, Handels och ABF. Finansieringen är till 47 procent medel från Europeiska socialfonden och 53 procent egenfinansiering. En finansiering som bland annat bestått av att man har kunnat ta in projektmedarbetare på extratjänster. Och nu när extratjänsterna försvinner så försvinner också till stor del de medel som har drivit projektet.

- Det är väldigt tråkigt, säger Robert Andersson, Perfect Match har fungerat väldigt bra och är uppskattat, vi hade gärna fortsatt projekttiden ut.

Carin Malmberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.