Fråga facket Fråga facket

Sänkta löner skapar inga jobb

Fackligt och politiskt Att gå med på sänkta lägstalöner ställer tillbaka klockan hundra år. Och innebär en successiv minskning av allas löneutveckling, menar LO-distriktets ordförande Dan Gabrielsson ihop med våra förbundsordföranden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Kostnadssänkning för företag skapar inte fler jobb

Skulle de ekonomiska teorierna om att sänkta lönekostnader minskar arbetslösheten fungera, borde ungdomsarbetslösheten stiga snabbt just nu eftersom det nyss blivit högre arbetsgivaravgift för att anställa unga under 25. I stället ser vi ungdomsarbetslösheten minska. En generell kostnadssänkning för företag skapar inte automatiskt fler jobb. Inte när den största bristen på svensk arbetsmarknad är kompetenser.

Potentiell samhällsfara

Det är en potentiell samhällsfara att det finns så stora kompetensunderskott inom många yrken. Facket kan därför vara pragmatiskt när det gäller att inte betala ut full lön för den delen av arbetstiden som består av utbildning. Det finns också en annan sida varför vi inom LO aldrig kan acceptera sänkta löner. Varje förlust av det vi kämpat för i över hundra år kan ta hundra nya år att bygga upp igen.

Vi inom LO har ett löfte till varandra: att aldrig jobba för en lägre lön eller sämre villkor än vad vi har kommit överens om. En sänkning av de lägsta lönerna innebär en successiv minskning av allas löneutveckling, det tar några år, men det händer. Att acceptera lönesänkningar innebär att vi brutit vårt löfte.

Finns lediga jobb och fler på gång

Det finns lediga jobb i Sverige i dag och de kommer att bli fler. Sverige behöver bli bättre på att utnyttja kraften hos alla som knackar på dörren och vill ta en plats, oavsett om det är en ungdom som ska ut på arbetsmarknaden eller en nyanländ yrkesarbetare. För att fler ska få jobb behöver arbetssökande individuella handlingsplaner för att matchas mot de jobb som finns. Det behövs stora investeringar i utbildning, kartläggning och validering av de som riskerar långtidsarbetslöshet.

Vi ska investera i människors kompetens i stället för att sänka priset på arbete.

Vi ska inte rea ut den svenska modellen för att det passar borgerliga politiker och välavlönade ekonomers teorier.

Dan Gabrielsson LO Västsverige, Thomas Emanuelsson Byggnads Väst, Erika Flodin HRF Väst, Floid Gumbo Musikerförbundet Väst, Bertil Hallén Seko Väst, Ronny Johansson Målarna Väst, Martin Karlsson Handels Göteborg, Eva Kärrman Kommunal Väst, Patrik Ljunggren Transport Göteborg, Bengt Larsson GS-facket Väst, Christina Pedersen Livs Väst, Lars Pettersson Elektrikerna Göteborg, Mikael Sällström IF Metall Göteborg

 

 

Saara Pennanen Axelsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.