Fråga facket Fråga facket

Samhällets strukturer går igen på arbetsmarknaden

Kommentar: Unga, kvinnor och utrikes födda har sämst villkor på arbetsmarknaden. SCB bekräftar LOs bild av en ojämlik arbetsmarknad.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

När Statistiska Centralbyrån publicerar resultatet av sina arbetsmarknadsundersökningar blir människor siffror och deras situation utan värdering.
Det statistiken ändå gör är att bekräfta den snedvridna arbetsmarknad vi har. Kvinnodominerade yrken och yrken med många unga och utlandsfödda har sämre villkor än traditionella arbetaryrken där mest män jobbar.
Inom Hotell- och restaurangbranschen är fyra av tio visstidsanställda och fyra av tio är deltidsanställda.
Inom byggbranschen är nio av tio tillsvidareanställda och nio av tio jobbar heltid om vi ska ta exempel från branscher med många LO-medlemmar.

SCBs statistik nämner inte löner den här gången men det har Sveriges jämställdhetsbarometer undersökt tidigare i år. Därifrån vet vi att det är ett antal branscher som har lägre löner. Det är samma branscher som har högre andel visstidsanställda och deltidsanställda och högre andel utrikes födda. Hotell och restaurang och detaljhandeln sticker ut.

Arbetsmarknaden är alltså precis som samhället i stort, har du låg social status i samhället har du det också på arbetsmarknaden.

Att vara utrikes född är statistiskt sett en riktigt dålig utgångsposition på arbetsmarknaden.
1. Du löper större risk att bli långtidsarbetslös
2. Det är större risk att du jobbar i en låglönebransch
3. Du har större risk att jobba med visstidsanställning
4. Det är större risk att du jobbar deltid

Är du också ung och kvinna är risken ännu större för låg lön och dåliga villkor.

De borgerliga förslagen om att sänka ingångslöner skulle därmed inte få någon annan effekt än att de med svagast ställning på arbetsmarknaden hamnar ännu längre efter de svenskfödda männen med välbetalda heltidsjobb. Det är en utveckling som inte skulle vara bra för någon.

Det finns fler lediga jobb än någonsin att söka i Sverige idag. Vi har inom kort oerhörda behov av nya människor i välfärden och massor av andra yrken. Låt oss rusta människor för de jobben samtidigt som vi jobbar för heltid och tillsvidareanställning som norm på svensk arbetsmarknad.
Det är långt kvar.

Staffan Lindström
Kommunikationsansvarig LO-distriktet i Västsverige.

Staffan Lindström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.