Fråga facket Fråga facket

Samarbete för att främja cancersjukas situation i arbetslivet

Att drabbas av cancer är en kris som påverkar många områden i ens liv. Sjukdomen har negativ inverkan på den enskilda människans situation. Att en medarbetare insjuknar påverkar även arbetsplatsen. Då väcks många frågor: Vem ska ta över arbetsuppgifterna? Och under hur lång tid är personen sjukskriven? Hur får man ihop arbetsliv, vård och försäkringar så att det främjar fortsatt arbete för personer som får cancer?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Nils Conradi (RCC),  Zarah Nettervik (FK), Karin Lindfors (FK), Susanne Nilsson (Kommunal) ihop med LO-distriktets Krister Samuelsson och Martin Karlsson.
Nils Conradi (RCC), Zarah Nettervik (FK), Karin Lindfors (FK), Susanne Nilsson (Kommunal) ihop med LO-distriktets Krister Samuelsson och Martin Karlsson. Foto: Saara Pennanen Axelsson

Syftet är att främja fortsättning i arbetet

Försäkringskassan och Regional Cancercentrum Väst (RCC) har ett samarbete som utgår från att främja att personer som drabbas av cancer ska kunna fortsätta arbeta parallellt med behandling – om förutsättningar och förmåga för det finns. I ett initiativ prövar Försäkringskassan nu att anpassa försäkringsrutiner m.m. så att praktiken ska underlätta fortsatt arbete för personer som drabbats av cancer. Det innebär även vissa lättnader för läkare och arbetsgivare. Och om det blir goda resultat från projektet kommer den kunskapen att användas även för andra diagnosgrupper. 


LO-distriktet som en medpart i fortsättningen

LO-distriktets Martin Karlsson och Krister Samuelsson samt Susanne Nilsson från Kommunal hade ett första möte med Karin Lindfors och Zarah Nettervik från Försäkringskassan, Nils Conradi från RCC. Under mötet diskuterades hur medarbetares insjuknande i cancer påverkar dem i arbetslivet och vilka insatser som eventuellt kan göras för att stödja arbetsgivare och i förlängningen deras anställda.
 

Se även arbetsmaterialet "Jag är mer än bara cancer" som riktar sig till dig som möter cancerberörda i din yrkesroll. Det tar upp frågor kring bemötande, vad det innebär att stötta med ett helhetsperspektiv och hur olika aktörer kan samarbeta för att skapa ett bättre stöd.


 

Saara Pennanen Axelsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.