Fråga facket Fråga facket

Öppet brev till Johnny Magnusson (M)

Den moderatledda ledningen i Västra Götalandsregionen har tagit bort Kommunals medlemsgrupper ur en lönesatsning på personal i dygnet-runt vården. Detta trots ett beslut i Regionfullmäktige enligt Socialdemokraternas förslag. På grund av det har vi tillsammans med Kommunals avdelningar i Västra Götaland skickat ett öppet brev till Johnny Magnusson (M).


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sladjana Gustafsson, Anna Ross Leü och Christine Marttila
Sladjana Gustafsson, Anna Ross Leü och Christine Marttila montage

Västra Götaland 11 maj 2022

Öppet brev till Johnny Magnusson(M), regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen.
Hej Johnny,

Det är svårt att beskriva vilken käftsmäll det besked vi nu fått känns som, beskedet att av den särskilda lönesatsning till dygnet-runt vårdens personal som regionfullmäktige beslutade om för ett par veckor sedan blir mindre än hälften kvar. Den del som bland annat skulle komma Kommunals medlemsgrupper till del försvinner. Den del av personalen som Socialdemokraterna lyfte fram i det tilläggsyrkande som röstades igenom i regionens högsta beslutande organ.

Om vi uppfattade beslutet som att nu var det bestämt att även Kommunals grupper skulle inkluderas så berodde det delvis på att du så sent som 5 april i BT skriver att undersköterskor ska inkluderas i lönesatsningar 2023.

När vi nås av beskedet att den politiska ledningen i regionstyrelsen, ledd av dig, inte tänker genomföra regionfullmäktiges beslut så känns det som alla fagra ord om löneutveckling inte är värda pappret de är skrivna på.

Västra Götalandsregionen gick med 2, 6 miljarder i överskott 2021 att läggas till de 1,8 miljarderna i överskott från 2020. Varför ska regionen göra dessa fantasiresultat när det finns möjlighet att skapa rättvisa på arbetsplatserna. När vi behöver fler i teamen som jobbar i Västra Götalandsregionen så gör den här typen av beslut det ännu svårare att rekrytera kvalificerad personal.

Att gå emot regionfullmäktiges beslut känns inte bara som ett hån mot de grupper som nu återigen skulle undantas från lönesatsningen. Det känns också som att regionstyrelsens ledning saknar kraft att verkställa regionfullmäktiges politiska beslut. Har ni ens kraft att fundera på om regiondirektörens förslag är det riktiga och rimliga utifrån den politiska viljan i regionens högsta demokratiska instans?!

Men beslutet är ju inte fattat förrän klubban har fallit.
Vi förväntar oss att beskedet till teamen i dygnet-runt vården är att alla yrkesgrupper är lika viktiga och att lönesatsningen innefattar alla personalgrupper, även Kommunals undersköterskor, barnsköterskor och skötare. Vi förväntar oss att regionstyrelsen fattar det beslut som regionfullmäktige avsåg.

Sladjana Gustafsson, ordförande Kommunal Väst
Anna Ross Leü, ordförande Kommunal Vänerväst
Christine Marttila, ordförande LO Västsverige

Staffan Lindström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.