Fråga facket Fråga facket

Om feminism - utbildning för unga inom LO

- Feminism är verktyget för att nå jämställdhet, säger Karina Cubilla och ritar upp en höger-vänsterskala på whiteboarden. Längst till vänster hamnar de radikala feministerna och längst till höger de liberala. Gruppen som deltar i utbildningen kommer överens om att socialdemokraterna hamnar i mitten, på den socialistiska delen men lite närmare de liberala än de radikala.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Siri Reinhag och Karina Cubilla som handleder Om feminism
Siri Reinhag och Karina Cubilla som handleder Om feminism

- Det finns olika sorters feminism, och man får acceptera att personer har rätt att kalla sig feminist även om man har olika definitioner på vad det innebär, säger Siri Reinhag som tillsammans med Karina Cubilla håller i utbildningen.

En del av den två dagar långa utbildningen är att para ihop olika reformer med feminism. Var tillexempel införandet av vårdnadsbidrag en feministisk reform? Eller särbeskattning? Efter diskussioner enades deltagarna om att vårdnadsbidraget inte var feministiskt eftersom det höll kvinnor borta från arbetsmarknaden och sänkte kvinnors möjligheter till god pension, sjukpenning med mera. Särbeskattningen däremot ledde till att det blev mer motiverande för kvinnor att yrkesarbeta och är därför en feministisk reform.

Rebecca Borck är en av dom som deltog på utbildningen:
- Det var väldigt bra att den var så grundläggande om vad feminism är för något. Det är klart att man har hört ordet, men vad betyder det egentligen?

Vet du vad feminism är för något nu efter utbildningen?
- Ja, det vet jag. Och så vet jag att det inte är något förlegat som var aktuellt på 70-talet utan är högaktuellt fortfarande. Det finns mycket kvar att göra – till exempel hur vi värderar män och kvinnor eller hur man förväntas vara och bete sig.

Varför behövs en sådan här utbildning inom Lo?
- Det finns mycket kvar att göra i våra led, säger Rebecca Borck. Titta bara på vilka som har ordförandeposter och vilka som är sekreterare. Och inom arbetslivet finns det många exempel, ett är att det är svårare för kvinnor att får ersättning för förslitningsskador de fått genom jobbet än vad det är för män som råkar ut för olyckor – deras skador värderas på ett annat sätt och de får ersättning efter det också.

Fakta:
Om feminism är en ny Om-kurs. Just nu testas den runt om i landet för att så småningom ersätta Om global rättvisa. Kursstart är ännu inte satt.

Carin Malmberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.