Fråga facket Fråga facket

Ny webbplats för kompetensråden i Göteborgsregionen

Branscher, företag, utbildningar och strategiska parter samverkar idag för att råda bot på kompetensbristen. LO Västsverige är en av parterna och nu finns även detta arbete på webben!


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Inom flera LO-yrken råder det stor kompetensbrist. Exempel på detta är undersköterskor, svetsare och bagare. I Göteborgsregionen finns ett kompetensråd som skapar en effektivare samverkan mellan de olika parterna på arbetsmarknaden. Tanken bakom är att alla regionens aktörter ska samlas på ett ställe för att skapa en gemensam bild av befintliga utmaningar och framtida kompetensbehov för att kunna kraftsamla tillsammans. Här kan du läsa mer!

En samverkan som behövs

Bengt Forsling är chef på LO-distriktet i Västsverige och är ordförande för Kompetensrådet:

- Den här typen av samverkan behövs. Behovet av kompetent arbetskraft är enormt och genom rådet så effektivserar vi arbetet med kompetensförsörjning och vi kan få fram de utbildningar som branscherna efterfrågar. Genom vår samverkan i rådet har vi också ett forum med aktörer som snabbare kan agera gemensamt vid konjunktursvängningar. Det blir en kraftsamling helt enkelt.

- Att rådets arbete också finns på webben är jättebra, där kan vi nå ut till ännu fler aktörer och till dom som samverkar i rådet, säger Bengt Forsling.

Detta är kompetensrådet i Göteborgsregionen

I det övergripande kompetensrådet samlas 14 av regionens strategiska aktörer inom kompetensförsörjning. Dessutom finns nio branschspecifika komptensråd, dessa består av representanter från arbetsmarknadensparter och utbildningsanordnare inom ett branschområde.

Webbadress till den nya webbsidan: https://kompetensrad.goteborgsregionen.se/

Carin Malmberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.