Fråga facket Fråga facket

Nu sätter vi tryck på västsvenska Socialdemokrater

Fackligt och politiskt I kommunhus landet runt är det just nu budgettider. LO-distriktet i Västsverige vill föra in våra viktigaste frågor i den processen. Därför har vi skickat ett brev med förslag till alla socialdemokratiska gruppledare i Västra Götaland och Halland samt region Halland och Västra Götalandsregionen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Vi vill att våra frågor syns i den kommande budgeten

- Det är inga konstigheter. Vi vill att LOs frågor ska kommas ihåg när socialdemokraternas förslag till kommunens budget ska skrivas, säger Krister Andersson, förste ombudsman på LO-distriktet i Västsverige.

- Vi skickar bara brevet till Socialdemokraterna för att vi vet att det är där vi har störst möjlighet att få gehör för våra krav, det visar inte minst regeringens och oppositionens agerande när det gäller arbetsmarknaden på senare tid, säger Krister Andersson, förste ombudsman LO-distriktet i Västsverige.

Våra förslag tjänar kommunerna på

- Vi vet att många kommuner har en tuff ekonomisk verklighet men många av våra förslag är sådana kommunen i längden tjänar på, till exempel färre sjukskrivna och barnomsorg på obekväm arbetstid. Så får fler möjlighet att jobba fler timmar och betala mer skatt till kommunen, säger Krister Andersson, förste ombudsman LO-distriktet i Västsverige.

Brevet består i huvudsak av en rad punkter som LO-distriktets styrelse har ställt sig bakom:

Svenska modellen 

  •  Gå före och besluta att kollektivavtal ska gälla vid alla upphandlingar.
  • Anställa arbetslösa på orten eller i närområdet vid upphandling om det är möjligt.
  • Försvara kollektivavtal i alla branscher även i arbetsmarknadsprojekt.

 Arbetsmiljö

  • Åtgärder för att minska sjukskrivningar av psykosociala skäl
  • Åtgärder för att anställda ska orka jobba heltid till pensionsåldern

 Anställningsvillkor

  •  Att minimera antalet visstidsanställningar 
  •  Att alltid erbjuda heltidsanställning
  •  Att utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män

Service

  • Möjlighet till barnomsorg på obekväm arbetstid

Kompetensutveckling

  • Säkerställa att det finns tillräckligt många utbildade till de arbetsuppgifter kommunen måste klara av.
Saara Pennanen Axelsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.