Fråga facket Fråga facket

Nominera till LO-fack

Nu är det dags att nominera ledamöter till de lokala LO-facken!


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Avdelningar och regioner inom LO Västsveriges område kan nu nominera till de lokala LO-fackens styrelser. 

Enligt beslut på LOs kongress 2012 samt i LOs styrelse i november 2014 är inte LO-facken i kommunerna egna juridiska personer. I samma beslut slås det fast att det är LO-distrikten som har huvudansvaret för att det bedrivs tvärfacklig verksamhet i alla kommuner och att detta ska ske i nära samverkan med förbundsavdelningarna. Det ska också finnas en tvärfacklig organisation i varje kommun och att det är LO-distriktens ansvar att organisera detta.
LO-distriktet i Västsverige har beslutat att behålla organisationsformen med en lokal LO-styrelse i kommunerna med förankring i förbundsavdelningarna.

Mandatperioden för styrelseledamöterna är två år och styrelserna tillsätts av LO-distriktets styrelse den 24 mars 2021. 

Valbar är den medlem som bor eller arbetar i respektive kommun och ej är ålderspensionär. 


Nomineringarna ska vara LO-distriktet tillhanda senast fredag den 19 mars 2021 via länken: Nominering till LO-facken 2021

Ytterligare upplysningar lämnas av regionala kontaktpersoner i respektive geografiskt område.

Carin Malmberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.