Fråga facket Fråga facket

Mer vindkraft är vägen ur elkrisen

Debattartikel publicerad i Bohusläningen 24/2 2023: Elbehovet beräknas fördubblas de närmaste 8-12 åren. Och när tillverkningen av fossilfritt stål snart tar fart i Norrland minskar vattenkraftens möjligheter att exportera el till södra Sverige. Då behövs alternativ på plats. Jobb och investeringar kräver mer elproduktion så fort som möjligt. I Bohuslän och i resten av Västra Sverige.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Christine Marttila och Louise Åsenfors
Christine Marttila och Louise Åsenfors

Därför ser LO i Västsverige och Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen med stigande förvåning hur högerregeringen i Stockholm riskerar tiotusentals arbetstillfällen och möjligheten till en framgångsrik omställning till ett klimatsmart samhälle. Detta genom ett ensidigt fokus på ett energislag som tar alldeles för lång tid att bygga ut för att svara på behov som snart redan är här. Med en omlagd politik för elförsörjning drar man undan benen för investeringar i omställning som västsvensk industri, myndigheter och organisationer redan har gjort. Energi- och näringsminister Ebba Busch och miljö- och klimatminister Romina Pourmokthari måste sluta prata om vad som behövs och börja agera.
Vi är medvetna om att det finns invändningar mot vindkraften också men det är det enda säkra och snabba alternativet som finns just nu. Och vi som känner Bohuskusten vet ju att någonstans blåser det alltid, på land eller till havs. Visst kan man ha estetiska invändningar men trots allt är vi redan vana vid att se vindkraftverk på många håll. Att man långt ute till havs placerar en miljövänlig och säker energikälla kommer att ge mycket mer än det kostar. Sen skall man såklart minska påverkan på boende, djurliv, fiske och sjöfart så mycket som möjligt.
Det finns ganska enkla saker som måste göras idag för att få till tillräckliga mängder med vindkraft, till havs och på land för att säkra Bohusläningarnas kort- och medellånga behov av el. Det behövs möjligheter för att ta en ledande position i den gröna omställningen.
Socialdemokraterna har nu presenterat sju punkter för att snabba på ökad elproduktion som vi vill uppmana Ebba Busch, Romina Pourmokthari och övriga regeringen att släppa prestigen och genomföra. För jobben och klimatets skull.
Det handlar om att:
• Regeringen måste fatta beslut om alla de stora projekt av havbaserad vindkraft som ligger på dess bord.
• Tiden för tillståndsprocesserna för havsbaserad vindkraft behöver halveras.
• Regeringen behöver omedelbart dra tillbaka de försämrade villkoren som den aviserat för havsbaserad vindkraft.
• Den landbaserade vindkraftens potential att snabbt leverera el till låg kostnad måste tas tillvara.
• Utbyggnaden av gröna kreditgarantier måste ges på lika villkor till alla nya investeringar i fossilfri elproduktion.
• Långsiktiga spelregler krävs för svensk energiproduktion.
• Riksdagen bör godkänna proposition ”Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft”.
Om regeringen misslyckas med att hitta vägar till en snabbt utbyggd elproduktion, framförallt genom ny vindkraft, kommer den också att misslyckas med målsättningen att låta hela landet leva. Det kanske låter som stora ord men utan ökad elproduktion kommer hela Västsverige att riskera kraftigt försämrade förutsättningar för industri och utveckling.
Louise Åsenfors, Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen
Christine Marttila, LO-distriktet i Västsverige

Staffan Lindström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.