Fråga facket Fråga facket

Manifestation 8 mars i Göteborg

Vänner, kamrater! Om heltid vore norm på arbetsmarknaden skulle arbetarkvinnors lön öka med nästan 5000 kr i månaden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Christine Marttila håller tal på Järntorget i Göteborg 8 mars 2023
Christine Marttila håller tal på Järntorget i Göteborg 8 mars 2023

Jag upprepar.
Arbetarkvinnors lön skulle öka med nästan 5000 kronor om heltid vore norm på arbetsmarknaden.
Men heltid är inte norm.
Ungefär hälften av alla kvinnor i arbetaryrken arbetar deltid.
Och dom allra flesta gör det ofrivilligt.

Idag får män i tjänstemannayrken MER än dubbelt så mycket i plånboken. Det räcker nu. Det här lönegapet måste minska. Just nu går det åt fel håll.

Hennes och Mauritz som är Sveriges största klädmärke valde att minska ner arbetstiden för sin butikspersonal genom hyvling. Dom har alltså minskat ner antalet timmar på anställningskontraktet, och samtidigt anställer dom fler personer på nya på kontrakt utan fasta timmar. Det dom vet är att du kanske får jobba, men inte när, och inte hur mycket.

Och det här är tillåtet. Men det borde inte vara det. När arbetsmarknadsminister Johan Persson säger att han vill ”skruva lite” i den stora las-uppgörelsen så är det dock inte hyvlingen som är hans problem.

Så nu har vi en situation i Sverige där alldeles för många kvinnor har svårt att planera vardagen, arbetslivet och att få ihop sin ekonomi, för de vet inte hur mycket de har i plånboken när lönen kommer. Alldeles för många kvinnor blir ekonomiskt beroende av en partner.

Dessutom jobbar många av arbetarkvinnorna när tjänstemännen är lediga. Arbetarkvinnor jobbar ofta på helger, kvällar och nätter. Då är de ofta beroende av en partner eller släktning för att få barnomsorgen att fungera. Många är de ensamstående mammor som får slå knut på sig själva för att få till en vettig vardag för sig själv och sina barn. Därför kräver vi från LO att det ska finnas barnomsorg utanför kontorstid.

Nu skenar kostnaderna jättemycket. Överallt. Och det slår hårdast mot de som har lägst marginaler. Det enda rimliga för arbetsgivare och politiker att göra är, att se till att deras anställda klarar sin vardag genom att erbjuder fasta jobb med heltid för att få upp de lägsta lönerna så att folk kan leva på sin lön.

Och när arbetsgivare inom offentlig sektor, inom handel och inom besöksnäringen, där många kvinnor arbetar, när de undrar över varför det är så svårt att hitta kompetent personal så har vi på LO ett säkert tips.
Satsa på att erbjuda fasta jobb. Erbjud heltid. Erbjud rimliga löner. Ungefär som arbetsgivarna i mansdominerade yrken gör. Eller som de själva gör till sina tjänstemän.
Och kamrater. I spåren av att arbetarkvinnor har sämre ekonomiska marginaler, skapas ojämställdhet i hela samhället. Kvinnor marginaliseras. Utnyttjas.
Osunda strukturer lever kvar. Kvinnors dubbelarbete fortsätter. Utsattheten växer med dåliga ekonomiska möjligheter. Det kan vara svårt att lämna destruktiva förhållanden av många skäl men tyvärr är pengar ett som är alldeles för vanligt.

Att Sverige 2023 är ojämställt och ojämlikt kanske inte ser ut som ett jätteproblem när man jämför med världens alla länder. Men faktum är att ojämlikhet och ojämställdhet bidrar till så mycket onödiga problem och i förlängningen till tragik och våld.

Allt kommer inte lösas med ekonomisk jämställdhet men en hel del skulle det bidra till.

Idag på internationella kvinnodagen kräver vi från LO:
• att Alla ska ha rätt till heltid – för alla ska ha rätt till en trygg ekonomi!
• att Det ska finnas barnomsorg utanför kontorstid! Och att
• att Visstidsanställningar blir tillsvidareanställningar!

Arbetarkvinnor ska kunna känna ekonomisk trygghet, ändå prioriterar den högerkonservativa regeringen att sänka skatten för miljonärerna. Det är inte mer än rätt att kvinnor i Sverige ska få lika lön för lika arbete, ändå ökar löneskillnadena mellan kvinnor och män för första gången på 15år, istället för att minska.

Det är inte mer än rätt att hårt arbetande kvinnor inom välfärden får avlastning, ändå prioriterar den högerkonservativa regeringen inte välfärden.

Jämställdheten går åt fel håll, men den behöver inte göra det. Ett jämställt samhälle är möjligt och LO kommer fortsätta den kampen.

Men, detta kan vi inte åstadkomma själva, För att det ska bli verklighet krävs det att vi gör det tillsammans och att vi får fler med oss.
Nu fortsätter vi jobba tillsammans för att minska ojämställdheten i samhället och arbetslivet

Tack för ordet.

Staffan Lindström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.