Fråga facket Fråga facket

Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän ökar

En ny rapport från LO visar att lönegapet mellan arbetare och tjänstemän är lika stort som det var på 1930-talet. Här i Västsverige tjänar en tjänsteman över 12 000 kronor mer än en arbetare.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Torbjörn Johansson och Christine Marttila
Torbjörn Johansson och Christine Marttila

Det är orättvist och omodernt att klass får ökad betydelse för människors ekonomiska frihet. Ett samhällets utveckling borde gå i precis andra riktningen – mot ökad jämlikhet.
Det är dessutom direkt negativt för framtiden här i Västsverige men också för Sverige som land. För forskningen visar tydligt: jämlika samhällen – där inkomstskillnaderna är små – är bättre samhällen. För alla. För rika, fattiga och alla däremellan. I jämlika samhällen ökar tryggheten, men även tillväxten.
I den pågående avtalsrörelsen har LO-förbunden presenterat ett antal konkreta krav. Får vi igenom dem i förhandlingarna med arbetsgivarna kommer de att bidra till att vända utvecklingen rätt igen. Mot minskade löneskillnader.
LO-förbunden kräver ett löneutrymme på 3 procent. Det innebär 783 kronor i löneutrymme för de som tjänar under 26 100 kronor.
Vi kräver också tryggare arbetsmiljö och bättre pension.
Detta skulle minska ojämlikheten och stärka Sveriges arbetare.
Bakom våra krav ligger också en ambition att minska skillnaderna mellan kvinnor och mäns löner. Enligt rapporten tjänar en genomsnittlig kvinna i ett arbetaryrke i Västsverige mer än 3000 kronor mindre än en genomsnittlig man i ett arbetaryrke. På riksnivån kan vi konstatera att en man i ett tjänstemannayrke tjänar nästan dubbelt så mycket som en kvinna i ett arbetaryrke. Så kan vi inte ha det.
LO-förbunden har ett gemensamt mål om att halvera löneskillnaden mellan kvinnor och män fram till år 2028. Att sätta mål och stenhårt prioritera efter dem är effektivt. Får vi gehör för våra krav i denna avtalsrörelse tar vi ordentliga kliv mot ett både jämställdare och jämlikare Sverige.

Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare
Christine Marttila, ordförande LO-distriktet i Västsverige

Läs mer om rapporten här
Läs fler regionala siffror här

Staffan Lindström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.