Fråga facket Fråga facket

LO-medlemmarna oroade över samhällsutvecklingen

Fackligt och politiskt Samhällsoron bland LO-medlemmarna har vuxit drastiskt de senaste tio åren. Oron för miljöförstöring är mest utbredd, och oron för ökade sociala klyftor, organiserad brottslighet, flyktingströmmar och främlingsfientlighet har tilltagit.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Oron ökar

För att bättre kunna hävda medlemmarnas intressen i samhällspolitiska frågor har LO-distriktet i Västsverige sammanställt en rapport med fokus på samhällsoro. Rapporten ger en övergripande bild av de samhällsfenomen som LOs medlemmar upplever vara mest oroande.

- Samhällsoron slår rot när vi tillåter konflikter handla om vilka som får och vilka som inte får vara med i vårt samhälle. I många fall har människornas oro sin grund i dagens höga arbetslöshet och utanförskap. Det är denna motsättning mellan arbete och kapital som vi vill att fokusen åter hamnar på istället för att redan svaga grupper ställs mot varandra, säger Dan Gabrielsson, ordförande LO-distriktet i Västsverige.

Kampen ska fortsätta

- Mycket pekar på att Sverigedemokraterna är det parti som drar nytta av detta. Slutsatsen är att kampen måste trappas upp för en tryggare tillvaro åt alla, fackföreningsrörelsen har en viktig roll i detta, säger Dan Gabrielsson.

 Läs hela rapporten här. 

Saara Pennanen Axelsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.