Fråga facket Fråga facket

Kvinnor extra utsatta i pandemin

DEBATT: Internationella kvinnodagen 8 mars handlar om att visa att kampen för jämställdhet inte är över. Kampen handlar inte bara om lika lön och lika makt. Den handlar också om rätten till sin kropp. Till sin hälsa. Både på jobbet och i hemmet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt
Foto: Lars Forsstedt

Efter ett år av coronapandemi så har det moderna arbetslivets baksidor visat sig väldigt tydligt. I vissa branscher innebär det ett år av restriktioner som minskat omsättning och arbetsmöjligheter. Under förra året varslades över 22 000 personer i Västsverige. Många blev av med jobbet utan att bli varslade. I de branscher som är värst utsatta är kvinnor i majoritet bland de anställda.
I andra branscher är människor utsatta för smittorisker samtidigt som de får jobba stenhårt och försaka både semestrar och ledigheter. I ett år! Arbetsmiljöverket varnar för att personer som jobbar länge med för hög arbetsbelastning, utan möjlighet att själva påverka sin situation, utsätts för en allvarlig och ohälsosam arbetsbelastning. Det kan leda till psykisk ohälsa – i värsta fall en för tidig död. Personal inom vård och omsorg har dragit ett så stort lass under 2020 och in i 2021 i en arbetsmiljö som på många håll var usel redan från början. Behöver vi skriva att i dessa branscher jobbar en majoritet kvinnor.
Samtidigt vet vi att i spåren av ökande arbetslöshet, permitteringar och hemmajobb så ökar de sociala problemen. Risken för våld och förtryck ökar när människor är fast i sina hem. Internationella studier visar en femfaldig ökning av samtal till hjälplinjer för partnervåld. (källa: Jämställdhetsmyndigheten)
Så kvinnor är extra utsatta just nu. Många kvinnor har blivit av med sina jobb, andra kvinnor jobbar alldeles för hårt och kvinnor är mer utsatta för våld i hemmet i kristider.
Det innebär för arbetarrörelsen att vi måste kämpa för jämställdhet både på pappret och i praktiken. Både på jobbet och på fritiden. Pandemin visar tydligt att kvinnor fortsätter att vara mer utsatta både på arbetsmarknaden och i privatlivet. Därför tar inte kampen slut med pandemin. Vi har bara fått tydligare mål att jobba mot.

Christine Marttila,
Ordförande LO Västsverige

Staffan Lindström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.