Fråga facket Fråga facket

Kursdeltagarna lärde sig om global rättvisa

Ung i facket En tvådagarsutbildning om Global Rättvisa samlade in ett tjugotal unga på LO-distriktet i Västsverige. Kursdeltagarna fick lära sig om hur facket arbetar internationellt som solidaritets- och frihetsrörelse.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Om fattigdom och globalisering

Ett lands fattigdom kan ha många orsaker: det kan bero på bristande naturtillgångar och odlingsmöjligheter men även på stora skulder till utlandet eller på förtryckande regimer. Världshandeln är inte särskilt rättvis när det gäller exempelvis många jordbruksprodukter. Subventioner till produktionen i de rika länderna pressar ner priserna och då kan de fattiga länderna inte konkurrera genom export. 

Ett annat exempel på hur de fattiga ländernas utveckling missgynnas är att de måste avsätta stora delar av sina ekonomiska resurser för att betala av de stora skulder till utlandet. En internationell debatt om avskrivning av dessa skulder är en nyckel tillsammans med en mer rättvis världshandel och tekniköverföring i att skapa bättre förutsättningar för att utrota fattigdomen. 

Internationellt fackligt arbete idag

LO arbetar för en värld med fria demokratiska och starka fackföreningar där nationella och internationella regelverk garanterar arbetstagarnas grundläggande fackliga och mänskliga rättigheter, både i arbetslivet och i samhället. 

LO och medlemsförbunden är tillsammans med en mängd andra organisationer en del i ett världsomspännande nätverk: vi är världens största folkrörelse. Att våra organisationer vävs samman nationellt, europeiskt och globalt gör att vi med gemensam styrka kan förändra villkoren och stärka varandra i arbetet med fackliga och demokratiska rättigheter. 

Kursen ger bra förutsättningar för att sprida information

Kursdeltagarna är nu väl rustade för att möta och debattera med sina kompisar, kollegor och släktingar med grundläggande kunskaper om globala rättvisefrågor, det fackliga internationella samarbetet och hur man kan förändra sina egna konsumtionsvanor. 

Saara Pennanen Axelsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.