Fråga facket Fråga facket

Klart att facket ska bry sig om kyrkan

Det är val till Svenska kyrkan, förtidsröstningen pågår redan. Som företrädare för LO vill vi uppmana alla medlemmar i Svenska kyrkan att gå och rösta.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Lars Forststedt

Det finns två anledningar. Ett; kyrkan är en stor arbetsgivare och två; det ska vara en arbetsplats vars värderingar speglas i samhället.

Svenska kyrkan har drygt 20 000 medarbetare och gör många stora upphandlingar. Det är en av Sveriges största arbetsgivare som väljer politisk ledning den 17 september. Vi har möjlighet att påverka utvecklingen hos en av Sveriges viktigaste sociala aktörer, både på hemmaplan och internationellt, det ska vi göra.

Vi vill ha en öppen, demokratisk och modern folkkyrka. Vi vill att den ska styras av samma värderingar som vi har i LO. Jämställdhet, jämlikhet och alla människors lika värde. Det är tyvärr inte så självklart som det låter. Det finns fortfarande motstånd mot kvinnliga präster, samkönade vigslar i kyrkan och att Svenska kyrkan ska göra sociala insatser för flyktingar, i Sverige och internationellt.

Vi vill också att Svenska kyrkan ska vara en arbetsgivare som värderar arbetsmiljö och schysta villkor. Det ska också gälla de stora upphandlingar som Svenska kyrkan gör, de sociala villkoren hos leverantörerna ska garanteras genom kollektivavtal.

De konservativa krafter som är starka i samhället i dag vädrar morgonluft i Svenska kyrkan. Sverigedemokraterna presenterar sin vision om en kyrka som värnar ”traditioner” och bevarar möjligheten till kvinnoprästmotstånd och homofobi.

Vi vill istället att de som jobbar i Svenska kyrkan ska ha en arbetsgivare som företräder detta århundradets värderingar. Jämställdhet mellan kvinnor och män, självklart ska man kunna vara verksam på lika villkor i Svenska kyrkan både som kvinna och man. Vi vill också att Svenska kyrkan ska vara en arbetsgivare som värderar arbetsmiljö och schysta villkor. Det ska också gälla de stora upphandlingar som Svenska kyrkan gör, de sociala villkoren hos leverantörerna ska garanteras genom kollektivavtal.

Vi ser att Svenska kyrkan i dag ofta fyller en viktig social funktion när stödet från samhället inte räcker hela vägen. Den ser ingen skillnad mellan människor beroende på medborgarskap eller språk. Inte heller på grund av kön eller sexuell läggning. Vi vill att det ska fortsätta vara så här.

Svenska kyrkan har enorma tillgångar och resurser att fortsätta göra positiva sociala insatser. I Göteborg, Sverige och utanför landets gränser. Det vill vi inte riskera med att kyrkans politiska ledning är bakåtsträvande och sätter grupp mot grupp.

Vi uppmanar därför de av våra medlemmar som har rösträtt och er andra som läser att rösta på Socialdemokraterna i kyrkovalet. Det är det parti som bäst står upp för alla de värderingar vi vill att Svenska kyrkan ska representera. Det parti som har störst möjlighet att påverka Svenska kyrkans roll som arbetsgivare och samhällsaktör i den riktning vi vill se.

Dan Gabrielsson, ordförande LO-distriktet i Västsverige

Jan Nilsson, ordförande LO Göteborg

Niklas Berglund, ordförande GS-facket avd 6

Frida Bengtsson, ordförande Handels avd 24 Göteborg

Floid Gumbo, ordförande Musikerförbundet Väst

Bertil Hallén, ordförande Seko Väst

Christina Pedersen, ombudsman, Livs region väst

Lars Pettersson, verksamhetsansvarig, Elektrikerna Väst

Anna Skarsjö, ordförande Kommunal Väst

Tomas Emanuelsson, ordförande Byggnads Väst

Ronny Johansson, ordförande Målarförbundet Väst

Carin Malmberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.