Fråga facket Fråga facket

Julklappar från politiken

Under pandemin har arbetsmarknaden i Västsverige drabbats hårt och det finns fortfarande osäkerhet kvar. Men mycket pekar åt rätt håll.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Bengt Forsling
Bengt Forsling

Arbetsmarknaden i LO-distriktet i Västsveriges område drabbades hårt under pandemin och även om vi ännu befinner oss i en ökad smittspridning och osäkerhet så har konjunkturen vänt inom många branscher. Signalerna om rekryteringsproblematik sprids dagligen där arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens för de arbeten som ska utföras. Dessutom är det en enorm hastighet på det teknikskifte som skyndades på av pandemin och den stora elektrifiering och digitalisering som drar fram som en våg kring oss alla.
Politiska insatser och beslut är avgörande för hur vi ska hantera dessa utmaningar framöver. Och det handlar om internationell, nationell och regional nivå. I detta arbete är LO självklart en av aktörerna som säger vad som krävs från politiken. Så här säger LO-distriktets chef Bengt Forsling.
- Som ledamot den regionala utvecklingsnämnden för Socialdemokraterna i Västra Götaland har jag haft möjlighet att lyfta fram LO-förbundens behov in i de politiska beslutsrummen. Där gjordes stora skillnader under pandemin med riktade insatser för arbetsmarknaden i regionen som bidrog till att rädda arbetstillfällen.
Den regionala utvecklingsnämnden har en årsbudget på 1 miljard kronor. Nämnden ansvarar för samordning av den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Inom denna finns områden som bygga kompetens, öka inkludering och bygga samman Västra Götalandsregionen. (Läs mer om RUS här.)
- På mötet i fredags fattades beslut i 34 ärenden. Några av dessa berör direkt de 257 000 LO medlemmarna i Västsverige. Exempel på det var 45 miljoner för utbildningscentrum för industriell omställning kopplat till transportsektorns elektrifiering, 7 miljoner för industriell dynamik, 2,5 miljoner för Smart industri Sjuhärad, 21 miljoner till utveckling av AI Sweden och 6,4 miljoner till en satsning på Yrkestrainee. Jag ser fram mot att arbetsmarknadens parter nu bidrar tillsammans med politiken att ta dessa projekt från planering till genomförande. Det här är flera riktigt bra julklappar till vår region.

Staffan Lindström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.