Fråga facket Fråga facket

Integration är en fråga om jobb och utbildning

19 oktober deltog LO-distriktet på Integrationsforum i Göteborg. Ombudsman Martin Karlsson föredrog LOs syn på de viktigaste vägarna för nya svenskars väg in i arbetslivet. Det handlar om att validera yrkeskunskaper, klara gymnasieexamen och yrkesutbildning och få snabb hjälp med språket.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Integrationsforum arrangerades av Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. LO-distriktet var en av de inbjudna gästerna tillsammans med bland annat Almega, Trafikverket och Göteborgs universitet.

Dagen inleddes av landshövding Lars Bäckström. Hans budskap var enkelt.

"Några kallar det integration - Jag kallar det ett Sverige i arbete" 

Dagen beskrev de ansvariga myndigheternas arbete med det stora antal asylsökande som finns i Sverige och hur de bäst kan komma in i arbetslivet. 

Både LO och Almega lyfte fram den problematik som finns i att det finns rekordmånga jobb att söka samtidigt som det generellt tar alldeles för lång tid för invandrare att komma i arbete. LO menar att det är genom vuxenutbildning för att säkerställa att fler har gymnasiekompetens, det är en utbyggd yrkesvux och det är en kraftigt utökad valideringsverksamhet för att yrkesutbildade från andra länder ska kunna arbeta med sitt yrke under svenska förhållanden.

Martin Karlsson lyfte fram de rapporter som LO-distriktet i Västsverige och LO centralt har publicerat.

"Enkla jobb" - medicin eller diagnos?
Kunskapsklyftor raserar svenska modellen 
båda rapporterna av LO-ekonomerna Linda Grape och Torbjörn Hållö

Bristyrken och kompetensförsörjning i Västsverige från LO-distriktet i Västsverige

 

 

 

Staffan Lindström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.