Fråga facket Fråga facket

Heltid och tillsvidareanställning lösning på otryggheten på arbetsmarknaden

Fackligt och politiskt Otryggheten orsakad av den nya arbetsmarknaden är i fokus i LO-distriktet i Västsveriges nya rapport "Otrygg - en rapport om LO-medlemmarnas otrygghet på svensk arbetsmarknad".


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Viktor Andersson, 27 år, universitetsstudent  vid arbetsvetenskap vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, har skrivit en rapport om de otrygga anställningarna som blivit en vardag för ännu fler LO-medlemmar. I nuläget jobbar han extra som ramparbetare på Landvetter flygplats. Vi tog en liten stund med honom och frågade vad hans engagemang kommer ifrån.  

Vad fick dig att skriva din rapport just om otryggheten på arbetsmarknaden? 
Jag tycker att otryggheten och dess konsekvenser är ett växande problem som vi behöver åtgärda. Arbete är en så pass stor och viktig del av många människors liv, därför är det viktigt att lyfta fram att arbetslivet inte är ohälsosamt. Jag tycker också att alliansen glömmer bort det perspektivet när de föreslår sänkta löner. Så jag ville skriva om både otrygga förhållanden och hur alliansens förslag påverkar dem. 

Har du själv känt oro i din arbetssituation? Berätta lite! 
Ja, det har jag. På mitt första jobb gick jag mellan olika vikariat, visstids- och säsongsanställningar i fyra år innan jag fick en tillsvidareanställning. Jag har även varit timanställd hos bemanningsföretag och verkligen fått kämpa för att få ihop tillräckligt med timmar. Att inte veta om man kommer få ihop en tillräcklig lön för att betala hyran och ha råd med mat är såklart väldigt jobbigt. Tyvärr är det verkligheten för många, vilket är förfärligt. 

Hur kan facket bäst påverka och ändra arbetsvillkoren för de som känner sig otrygga? 
Framför allt jobba för att heltid och tillsvidareanställning ska vara norm på arbetsmarknaden, och det glädjer mig att det är ett av LOs förslag. Det skulle i stort sätt åtgärda de problem rapporten tar upp. Det arbetet kommer såklart ta tid men det är i den riktningen vi behöver gå. En annan viktig del är att försöka påverka lagen om anställningsskydd. Just nu är det möjligt för arbetsgivare att stapla olika tidsbegränsade anställningar på varandra. Regeringen vill ändra på det, vilket är bra, för facket blir det viktigt att se till att arbetsgivarna faktiskt följer de nya reglerna.

Vad tycker du om LOs förslag? 
Jag tycker de är bra och genomtänkta, till skillnad från alliansens. Arbetsmarknaden skriker efter kompetenta yrkesmänniskor, då är det naturligtvis bättre att utbilda och validera istället för att sänka löner. 

Vad lärde du dig av dina intervjupersoner? 
Att det är många saker i vårt samhälle som behöver förändras. De jag har intervjuat är vanliga människor som vill göra rätt för sig, men som har hamnat i svåra situationer. Jag tycker att vi borde kunna bättre än så. Jag vill även passa på att tacka dem för att de ställde upp på att bli intervjuade, utan dem hade det inte blivit någon rapport. Så tack! 

Hur ser din drömarbetssituation ut? Var befinner du dig om 5 år? 
Jag vill på något sätt arbeta med att hjälpa människor till ett hälsosamt arbetsliv. Så arbetarrörelsen tror jag skulle passa mig bra, och allra helst en fackförening. Så om fem år hoppas jag att jag jobbar fackligt och verkar för goda arbetsvillkor. 

Hur tänker du gå vidare nu? Blir det någon vidare forskning i ämnet?
Ja, jag ska skriva mitt examensarbete på ungefär samma tema. Det kommer handla om otrygga anställningar och hur det påverkar människors hälsa. 


Och vi vill tacka Viktor för det fina arbetet han gjort här på LO-distriktet i Västsverige. 

Läs hela rapporten här

 

Saara Pennanen Axelsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.