Fråga facket Fråga facket

Gott betyg till Göteborgs Stads arbete med matchningsproblematiken

Bristen på kompetent arbetskraft inom LO-yrkena är akut. Samtidigt finns det människor som är arbetslösa – framför allt långtidsarbetslösa som inte har blivit färre trots den goda konjunkturen, det finns ett alltså ett problem med matchningen på arbetsmarknaden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Jonas Attenius (S) kommunalråd och Dan Gabrielsson, ordförande LO-distriktet i Västsverige.
Jonas Attenius (S) kommunalråd och Dan Gabrielsson, ordförande LO-distriktet i Västsverige.

Bristen på kompetent arbetskraft inom LO-yrkena är akut. Samtidigt finns det människor som är arbetslösa – framför allt långtidsarbetslösa som inte har blivit färre trots den goda konjunkturen, det finns ett alltså ett problem med matchningen på arbetsmarknaden. LO har i rapporter* gett förslag till lösningar när det gäller personer som står långt från arbetsmarknaden. Förslagen riktar sig främst mot de som har allra svårast att få arbete: Personer utan gymnasieutbildning, personer över 50 år och människor födda utanför Sverige.

Mycket ansvar hamnar hos kommunerna och Göteborgs Stad arbetar på flera sätt med att se till att få rätt kompetenser på plats. Jonas Attenius som är kommunalråd med ansvar för arbetsmarknadsfrågor säger att man bland annat arbetar med ett stegvist jobb- och kunskapslyft som erbjuds alla arbetslösa.
- Vi vill ha en jämlik stad där alla kan känna frihet, trygghet och framtidstro. Och vägen dit går via att man har ett arbete. Jobb- och kunskapslyftet handlar om att se kraften, förmågan eller talangen i varje individ och matcha det mot de behov som finns, säger Jonas Attenius.
Dan Gabrielsson som är ordförande för LO-distriktet i Västsverige håller med.
- Vi måste bli bättre på att snabbare få in folk i arbete, och att ta tillvara på människors kunskaper. Det är rena galenskapen att folk går omkring sysslolösa i flera år samtidigt som arbetsmarknaden skriker efter arbetskraft. Många av de yrken som idag är bristyrken kan man läsa in under en kortare period eller få sin utbildning från hemlandet validerad. Detta är fullt möjligt – men det måste gå snabbare!

Just att få fart på arbetet tycker också Jonas Attenius är viktigt.
- Med den socialdemokratiskt ledda regeringen har jobbpolitiken blivit mycket bättre och har öppnat upp för mer effektiva åtgärder och som till exempel en bättre samordning mellan kommunala och statliga insatser. Bland annat har vi slagit ihop vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser och studie- och yrkesvägledning till en egen förvaltning – det kommer öka effektiviteten.
Dan Gabrielsson tycker att Göteborg är på rätt väg:
- Man måste se till individen och dessutom kunna vara snabb med åtgärder. Gör en analys av vad människor har för kunskaper och begåvningar och låt dom komma ut i jobb. Riktiga jobb, för de behövs.

*Etablerad – Så skapas jobb för dem som idag befinner sig långt från arbetsmarknaden
Bristyrken och kompetensutveckling för LO-yrken i Västsverige
Kunskapsklyftor raserar den svenska modellen

 

 

 

Carin Malmberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.