Fråga facket Fråga facket

Göteborgsmodellen – ett unikt arbetssätt inom den svenska modellen

PRESSMEDDELANDE: Göteborgsmodellen för bättre arbetsmiljö och minskad risk för social dumpning inom bygget av Västlänken i Göteborg är resultatet av ett arbete som startats av LO-distriktet i Västsverige i samarbete med de LO-förbund med medlemmar inblandade i bygget samt byggherren Trafikverket.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

foto: Lars Forsstedt

Nu har LO-distriktet i Västsverige tagit fram en rapport som beskriver hur arbetet och dess resultat ser ut. Göteborgsmodellen har sin grund i att osund konkurrens är ett allt vanligare inslag på svensk arbetsmarknad. Inte minst i infrastrukturprojekt har det blivit ett återkommande inslag av oseriösa aktörer, undermålig arbetsmiljö och social dumpning

- Det är alltid arbetstagaren som blir värst drabbad när företag inte prioriterar bra arbetsmiljö och sociala villkor. Det kan resultera i skador eller värre eller i social dumpning, säger Rikard Andersson, projektledare på LO-distriktet i Västsverige

För att det inte ska bli löntagarnas vardag under bygget av Västlänken bedrivs samverkan med fackförbund vars medlemmar inom de olika branscherna arbetar under bygget av Västlänken. Men det bedrivs också samverkan med byggherren Trafikverket. Denna samverkan är det som kallas Göteborgsmodellen.

- Syftet är att få ordning och reda när Västlänken byggs i Göteborg. Vi tror att Göteborgsmodellens sätt att minska risken för oseriösa arbetsgivare också kan användas på andra byggen, säger Rikard Andersson

Det är inte några dramatiska åtgärder som skapar framgång.

- Vi hjälper varandra genom att dela med oss av information som andra parter hade haft svårt att nå- eller rent av inte alls hade haft tillgång till utan samarbetet. När vi agerar gemensamt blir vi också extra kraftfulla mot oegentligheter, säger Rikard Andersson

LO-distriktet ser en stor framtidspotential för Göteborgsmodellen och har stark tro om att den kan leda till bättre förutsättningar för fler anställda inom upphandlade verksamheter.

Ladda hem rapporten här.

Staffan Lindström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.