Fråga facket Fråga facket

Fackliga framgångar på Socialdemokraternas kongress

När de viktiga områdena om arbetsrätt och arbetslivets villkor var uppe för beslut visade de fackliga ombuden stor kraft.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Vinstjakten och förlusterna ur vård, skola och omsorg ska stoppas. Nu krävs en större tydlighet från Socialdemokraterna inför valet 2018.
- Välfärden ska inte vara en marknad där vinnarna badar i guld och förlorarna får betala hela kalaset. Nu får det vara stopp för det här, säger Dan Gabrielsson – LO-distriktets ordförande och ombud på partikongressen.
Det socialdemokratiska arbetarpartiet har nu beslutat om att förändra Lagen om Anställningsskydd (LAS) så att löntagare är skyddade mot hyvling av arbetstid på samma sätt som mot uppsägning.
I samma anda så finns det beslut om att tillsvidareanställning med heltid skall vara norm. Till att börja med inom offentlig sektor men på sikt på hela arbetsmarknaden. Det innebär att anställningsformen allmän visstid ska avskaffas.
Dessutom gav kongressen bifall till att arbetsgivare ska bekosta arbetskläder när dessa krävs och att detta ska in iArbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS)

.
- Vi fick in allt!
Anna Skarsjö, delegationsledare för Göteborg och förtroendevald i Kommunal är nöjd med de tuffare skrivningarna i de politiska riktlinjer som nu gäller för Socialdemokraterna.
- Det har varit en stor enighet bland de fackliga ombuden och vi har fått med tydligare skrivningar om att kollektivavtal ska gälla och att LAS måste skrivas om för att förhindra hyvling.
Dan Gabrielsson är nöjd över att nattmanglingarna med partistyrelsen och i kongressalen har givit goda resultat och att fackliga intressen har lyfts fram av ombud, både från Västsverige och resten av landet.
Läs mer om Socialdemokraternas partikongress här.

Staffan Lindström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.