Fråga facket Fråga facket

Extra representantskap om trygghet och omställning

Fredag 14 augusti samlas LOs representantskap för att diskutera och fatta beslut om förhandlingarna om Trygghet och omställning. Mötet genomförs digitalt med start kl. 12.30.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Se representantskapet i LO-play

Förslag till dagordning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Antagande av dag- och arbetsordning
4. Val av två ordförande
5. Val av sekreterare
6. Val av två justerare för protokollet
7. Beslut om representantskapsmötets offentlighet
8. Fyllnadsval
9. Motionsbehandling (motionerna 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 samt 14.8)
10. Förhandling trygghet och omställning - Förslag till beslut (pdf)
11. Nya ledamöter i LOs styrelse och representantskap
12. Övriga frågor
13. Avslutning

 

Carin Malmberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.