Fråga facket Fråga facket

Etablering är möjlig – om vi gör rätt

LO-distriktet i Västsverige presenterar idag en rapport som lämnar en rad förslag för att förbättra etableringen på arbetsmarknaden. I rapporten gör vi också lokala djupdykningar för att se skillnaden i behov mellan Gullspång och Göteborg.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Etablering

Att förbättra möjligheten till etablering handlar om att matcha varje individs möjlighet till att komma in på arbetsmarknaden.

- Det finns jobb och det kommer att finnas jobb framöver, därför måste vi förstå att arbetslösheten inte beror på brist på jobb utan bris på rätt kompetens, säger Dan Gabrielsson, ordförande för LO-distriktet i Västsverige.

Minimal skillnad

Rapporten jämför hur etableringen på arbetsmarknaden ser ut från det en person varit i landet fyra år jämfört med tio år och vi kan se att efter tio år finns väldigt liten skillnad i sysselsättning mellan svenskar och utrikes födda.

- Att utveckla möjligheten att lära sig svenska och få en praktikplats redan under väntan på asyl är en viktig nyckel för att korta etableringstiden, den processen ska gå fortare, säger Dan Gabrielsson.

LOs förslag

LO-distriktets rapport lämnar en rad praktiska förslag för att kunna förbättra etableringen för nyanlända och för unga som saknar förutsättningar till etablering på arbetsmarknaden.

- Vi vill också bemöta idén om att ”sänka trösklar” in på arbetsmarknaden, det är inte fler låglönejobb som är lösningen. Det är kompetensutveckling som skapar goda cirklar på arbetsmarknaden, säger Dan Gabrielsson.

Rapportens förslag sammanfattas i fem punkter

1. Det är idag gott om arbeten att söka men få som är kvalificerade att söka dem, många rekryteringar misslyckas. Därför måste det till individuella åtgärder och samverkan mellan samhällets olika aktörer för att öka kompetensen på specifika yrkesområden.

2. För nyanlända svenskar gäller att den kompetens de för med sig kan användas genom kartläggning, validering och komplettering. Språkutbildningen för nyanlända behöver utvecklas. Tiden från ankomst till etablering måste kortas.

3. Alla ska ha möjlighet att nå gymnasiekompetens, därför krävs alternativa studieformer och speciallösningar.

4. Bostadsbristen påverkar möjligheten till att flytta dit arbete finns. Infrastrukturen behöver möta behovet av att pendla mellan jobb och bostad samtidigt som investeringar för fler bostäder ökar.

5. Både offentliga och privata arbetsgivare behöver ta större socialt ansvar och minska den strukturella diskrimineringen.

Läs rapporten i sin helhet här.

Felicia Waernqvist
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.