Fråga facket Fråga facket

En tredjedel av skyddsombuden hindras i sitt uppdrag

LO presenterar en ny rapport om hinder och trakasserier för skyddsombud som baseras på en enkätundersökning som 7680 skyddsombud svarat på. Enkäten visar att ett av tre skyddsombud har blivit hindrad i sin roll och att arbetsgivare vid mer än 150 tillfällen har utsatt skyddsombud för hot eller våld.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

- Det blir begränsad dramatik när man ser siffror på ett papper men situationen är verklig, i skyddsombudens vardag. Alldeles för många upplever att arbetsgivare hindrar, trakasserar eller hotar dem när de ska utföra sitt uppdrag, säger Dan Gabrielsson, ordförande för LO-distriktet i Västsverige.

Att det är vanligt förekommande att arbetsgivare hindrar skyddsombuden i sitt arbete innebär att de bryter mot arbetsmiljölagen. En lag som bland annat reglerar skyddsombudens roll.

- Skyddsombudens funktion är bra både för de anställda och för företagens ekonomi. Det är en bra affär att ge skyddsombuden goda möjligheter att utföra sitt uppdrag, säger Dan Gabrielsson.

Mycket av problemen kan härröras till osäkerhet hos både skyddsombud och arbetsgivare kring vilka roller och rättigheter/skyldigheter varje part har.

- Det krävs inget certifikat för att bli företagare och arbetsgivare och hos de flesta fungerar systemet fortfarande. I vissa branscher är skyddsombudens problem ändå så omfattande att något måste göras för att öka kunskapen, antingen från Arbetsmiljöverket eller högre upp i den politiska hierarkin, säger Dan Gabrielsson.

Rapporten är publicerad samt kommenteras och presenteras ytterligare på LOs hemsida.

Staffan Lindström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.