Fråga facket Fråga facket

En av tre föräldrar kan missa tillägg

Facket försäkrar Över en miljon löntagare som är anslutna till LOs kollektivavtal har sedan 2014 möjlighet att utöka sin föräldrapenning till 90 procent av lönen i 180 dagar via Föräldrapenningstillägget (FPT). LO visar nu att det kan vara så många som en av tre berättigade som inte får del av detta tillägg.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ny rapport från LO om föräldrapenningtillägget
Ny rapport från LO om föräldrapenningtillägget Foto: Lars Forsstedt

Ekonomisk förstärkning

Tillägget förhandlades fram för att öka männens andel av uttaget av föräldrapenning men har kanske framförallt fungerat som en ekonomisk förstärkning för låginkomsttagare. Ersättningen är även vid väldigt låga inkomster högre än barnbidraget och kompenserar också för att jobbskatteavdraget försvinner för barnlediga.

Uppskattat tillägg

För en familj med två LO-medlemmar kan försäkringen ge en lättnad av de snäva marginaler som finns.
- Eftersom jobbskatteavdraget försvinner och lönen sänks blir det ganska stor andel av inkomsten som försvinner när man blir förälder. Att inte fler får del av sin försäkring är därför väldigt olyckligt, säger Dan Gabrielsson, ordförande på LO-distriktet i Västsverige.

Jämställd arbetsmarknad

- För ett jämställt föräldrapenningsuttag krävs en jämställd och trygg arbetsmarknad, dit har vi långt kvar. Mäns andel av uttag av FTP är större än andelen män som tar ut föräldraledighet så tillägget kan ändå ha viss jämställdhetseffekt, i Västra Götalands län är 28 procent av dagarna utbetalade till män och i Hallands län är det 27 procent, säger Gabrielsson.

Läs rapporten i sin helhet här.

Felicia Waernqvist
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.