Fråga facket Fråga facket

Det handlar också om jobben - om Preemraffs utbyggnad i Lysekil

Preemraff i Lysekil har begärt att få bygga ut sin anläggning för att kunna öka sin kapacitet och för att kunna leverera den miljöklass på bränsle som sjöfarten kräver. Detta har väckt debatt och frågan behandlas av Mark- och miljööverdomstolen för att senare avgöras av regeringen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Christine Marttila som är ordförande för LO-distriktet i Västsverige står bakom raffinaderiets önskan om att få bygga ut. 

– Jag känner oro för arbetstillfällena i Lysekil och orterna runt omkring. En utbyggnad av raffinaderiet skulle ge upp till 300 nya arbetstillfällen och i och med det ökade skatteintäkter till skola, vård och omsorg, säger hon.

Preem söker tillstånd för utbyggnaden i Lysekil med en anläggning som syftar till att uppgradera tjockolja (som redan finns vid raffinaderiet), till svavelfri bensin och diesel medmindre miljöpåverkan.  Bakgrunden till utbyggnaden är nya miljökrav på fartygsbränsle.

Vill bli klimatneutrala

– Preem är i dagsläget världsledande på miljöområdet bland världens raffinaderier. Låt Preem utvecklas så att de kan uppnå sitt mål om klimatneutral produktion och fortsätta att vara ett nav i den bohuslänska ekonomin. Ett nej till en utbyggnad leder till att framtida arbeten går förlorade och möjligheten till innovation och utveckling för framtidens hållbara drivmedel blir kraftigt försämrad, säger Christine Marttila.

– Västsverige, ja hela Sverige, behöver arbetstillfällen utanför storstäderna. Om framtida arbetsmöjligheter försvinner så är risken att delar av landsbygden utarmas tillsammans med dom, avslutar Christine Marttila.

Här kan du läsa mer:
https://www.preem.se/om-preem/press/rapporter--publikationer/preem-kommenterar-utbyggnad-i-lysekil/
https://www.di.se/debatt/ja-till-preemraff-for-miljons-skull/
https://www.bohuslaningen.se/nyheter/lysekil/klimatfr%C3%A5gan-%C3%A4r-v%C3%A5r-tids-viktigaste-1.25229617

 

 

Carin Malmberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.