Fråga facket Fråga facket

Blogg - Västlänken vår möjlighet

Alla känner apan och aporna på Borås djurpark känner till västlänken. En 8 kilometer lång tågtunnel under centrala Göteborg som minst sagt har rört upp känslor. Demokraterna lyckades, från ingenstans, bli näst största parti i Göteborg med (det omöjliga) stoppandet av Västlänken som enda fråga.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Flygfoto över området kring Station Centralen. Bilden visar stationens läge och placering av plattformar och entréer.
Flygfoto över området kring Station Centralen. Bilden visar stationens läge och placering av plattformar och entréer. Metro Arkitekter

Demokraterna lyckades, från ingenstans, bli näst största parti i Göteborg med (det omöjliga) stoppandet av Västlänken som enda fråga. 

Om inget annorlunda sker kommer det redan infekterade bygget av Västlänken, med största sannolikhet, att präglas av samma saker som alla stora bygg och anläggningsprojekt gör idag. Långa led av underentreprenörer, arbetare från hela världen, social dumping och en rörig situation kring arbetsmiljön med stora olycksrisker.

Därför har vi bestämt oss för att göra något annorlunda.

Vi har satt ihop en grupp av berörda fackföreningar som har lovat varandra att samarbeta i det fackliga arbetet på Västlänken. Områden som pekats ut är arbetsmiljö, motverka social dumping och facklig organisering. Samarbetet är bra och har resulterat i flera framsteg på samtliga områden.

Just nu är det cirka 1100 kollektivanställda som är igång och arbetar med Västlänken, men när det är som mest igång beräknas cirka 3000 vara igång. Väldigt många utav arbetarna kommer att komma från olika länder och jag tror det är dags för en insikt angående detta: de må vara här tillfälligt, men de åker inte hem. De kan vara i Göteborg några månader - för att sedan åka till Oslo - för att sedan åka till Luleå och så vidare. Vi har allt att tjäna på att organisera dessa arbetare här och nu. Härom veckan utsågs ett skyddsombud på ett turkiskt betongföretag, bara som ett exempel.

Vi har idag en god dialog med beställaren, Trafikverket. De har också bjudit till i allt detta. De vill inte att deras projekt ska kännetecknas av osund konkurrens och dödsolyckor som vissa stora projekt i Stockholm har gjort och fortfarande gör.

Med så mycket folklig uppmärksamhet kring ett projekt kan vi inte göra annat än att se möjligheterna. Rent fackligt så skiljer sig inte Västlänken ut på nåt särskilt sätt, det kanske är just uppmärksamheten som är det unika. Vi har nu möjligheten att visa upp för världen ordentligt vad som är möjligt genom tvärfacklig solidaritet och lite jävlar anamma.

Rikard Andersson, projektledare för Ordning och reda i Västlänken.

Carin Malmberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.