Fråga facket Fråga facket

Barnomsorgen är inte tillräcklig för arbetare

PRESSMEDDELANDE LOs jämställdhetsbarometer 2022 handlar om den ojämlika tillgången till barnomsorg utanför kontorstid. Ett krav LO har i årets valrörelse är att det ska bli en lagstadgad rätt i alla kommuner.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

6 av 10 i LO-yrken jobbar då barnomsorgen är stängd
6 av 10 i LO-yrken jobbar då barnomsorgen är stängd

Undersökningen visar att barnomsorgens öppettider endast räcker för 61 procent av föräldrarna i arbetaryrken i Västsverige. Långt ifrån alla barn vars föräldrar har behov av barnomsorg utanför kontorstid har den möjligheten. Istället tvingas de gå ner i arbetstid eller pussla med hjälp av släkt och vänner.
LO-distriktets ordförande Christine Marttila är själv undersköterska inom sjukvården och småbarnsförälder.
- Det finns en stor orättvisa i att de som arbetar kvällar, helger och tidig morgon ska ha sämre tillgång till barnomsorg. Utan oss stannar Sverige, säger Christine Marttila
Det är framförallt öppettider tidigare på morgonen som arbetarföräldrarna i Västsverige efterfrågar. Men en majoritet efterfrågar även öppettider på kvällar, nätter och helger.
- Att vara ensamstående och jobba på ett bygge eller i ett skiftarbete är i stort sett omöjligt utan en barnomsorg som är anpassat efter våra yrkesliv säger Christine Marttila
Därför kräver LO:
Allas rätt till barnomsorg
- Kommuner ska vara skyldiga att erbjuda barnomsorg utanför kontorstid.
- Kommuner ska inte kunna ställa högre krav på föräldrar för barnomsorg utanför kontorstid.

En ny modell för föräldraförsäkringen
- Individualisering, nya tidsgränser och årliga dagar skapar mer jämställda och jämlika möjligheter att kombinera arbete och familj

Läs hela rapporten här: https://www.lo.se/start/lo_fakta/tid_makt_och_pengar_sveriges_jamstalldhetsbarometer_2022

 

Staffan Lindström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.