Fråga facket Fråga facket

Årsmöte med framtiden i fokus

20 april genomfördes LO-distriktet i Västsveriges årsmöte. Här presenteras nyvalda styrelseledamöter och ordförandens inledningsanförande


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-distriktets årsmöte genomfördes för första gången sedan 2019 i en gemensam lokal. En helt jämställd åhörarskara deltog i de sedvanliga årsmötesförhandlingarna. Vi gästades bland annat av Västsvenska Handelskammarens VD Johan Trouvé (på bilden nedan) samt LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson. Ordförande var Per Stané Persson (S), regionråd i Halland, och kulturinslaget bidrog Anja Erika med.

Vi valde naturligtvis också en ny styrelse. Vi tackar Ronny Johansson, Catarina Eng och Marcus Björkenstam för deras tid och bidrag till LO-distriktets verksamhet. De lämnar nu LO-distriktets styrelse.

Men vi välkomnar också några nya personer till styrelsen.

Invalda som ordinarie ledamöter är:

Magnus Jeppesen, Elektrikerna
Rebecca Wallin, HRF
Richard Hassel, GS, går från suppleant till ordinarie ledamot
Charlotte Olesen Rosén, Kommunal Sydväst, går från suppleant till ordinarie ledamot

Nyvalda suppleanter är:
Claes Olsson, Seko
Pernilla Kopp, Kommunal Vänerväst

LO-distriktets ordförande Christine Marttila inledde mötet med nedanstående anförande:

Kamrater,
Jag heter Christine Marttila och jag är ordförande för LO-distriktet i Västsverige.Det är väldigt härligt att se er alla här idag. Visst fungerar de digitala mötena för att sköta allt det formella. Men det roliga är ju allt däremellan.Men en sak har vi lärt oss i vinter. Det är att det formella är viktigt. Att demokrati inte slutar vid valet av representanter. Det är att hålla dessa förtroendevalda ansvariga för deras beslut vid nya val. Det är att tillsammans ta ansvar för att utveckla och stärka våra demokratiska institutioner.Det är ett försvar av vårt samhälle och ett försvar mot de auktoritära krafterna som smyger i kulisserna i riksdagshuset. De som har fått Ulf Kristersson och Moderaterna att dansa efter sin pipa.

En stark arbetarrörelse är en garanti för ett öppet, tolerant och progressivt samhälle. Därför är det lätt att gå ut i valrörelse i år. Det är klart att LO inte är överens med den socialdemokratiska regeringen om allt. Men vi är överens om det mesta och vi är överens om det viktiga. Att Sverige kan bättre och nu är tid för rättvisa för vanligt folk.

Idag är vi här för att komma samman, välja representanter från era förbund och sköta det formella. Men vi är också här för att ta avstamp. För att sikta mot att stärka arbetarrörelsens makt i Sverige.Makt är ett ord som är lite svårt. Vi ser i vår omvärld vad obegränsad makt kan ställa till med. Men utan makt så kommer vi ingenstans. LOs maktutbildning är ett försök att stärka våra förtroendevalda till att söka och få makt. Makt över samtalet. Makt över dagordningen. Makt på arbetsplatsen och i de valda församlingarna. LO-distriktet i Västsverige har tilldelats ett mål att 607 personer ska genomgå Maktutbildningen i vårt distrikt under 2022. Och mina vänner. Snart blir det tårta. För målet är nära! Vi har fler än 550 personer anmälda till maktutbildningen i Västsverige. Och det finns självklart plats för fler, så många ni vill.

Nästa mål är vårt samtalsmål. LOs förbund ska samtala med en halv miljon av våra medlemmar före 11 september. Det betyder fler än 100 000 samtal i Västsverige. När vi klarade det med en grym slutspurt i förra valrörelsen betydde det antagligen att vi till slut fick en socialdemokratiskt ledd regering. Då var det motvind. Nu är det medvind och vi ska klara detta i år också. Och om vi gör ett riktigt, riktigt bra jobb kommer varannan LO-medlem att rösta på Socialdemokraterna och då har vi säkrat att Magdalena Andersson kan vara statsminister i fyra nya år.

Men vad är det vi ska säga i våra samtal med medlemmarna?

Det handlar om Trygga jobb, Ökad jämlikhet och krafttag mot Arbetslivskriminaliteten.

Trygga jobb handlar om både arbetsvillkor och arbetsmiljö.

• Vi vill att staten ska sätta upp ett konkret mål för full sysselsättning. Genom offentliga investeringar och en rättvis klimatomställning ges förutsättningar för långsiktig tillväxt.

• Vi vill ställa om Sverige för framtidens jobb. Digitaliseringen ger möjligheter men vi måste satsa på kompetensutveckling och utbildning.

• Vi vill ta bort de otrygga anställningarna, stärka skyddsombudens roll och förbättra individens förutsättningar att påverka sin arbetssituation.

Ökad jämlikhet uppnås genom en stärkt välfärd.

• Vi vill öka statsbidragen till välfärden. Satsa på personalens arbetsmiljö och kompetensutveckling.

• Vi vill stärka vården och omsorgen. I hela landet. Det är dags att sätta stopp för vinstintressena och privata sjukförsäkringar som gör att du kan köpa dig före i kön. Vi vill ha en tandvårdsreform som likställer tandvården med övrig sjukvård.

• Vi vill ha lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid i alla kommuner.Men i välfärden ingår också stärkta socialförsäkringar.

• Vi vill höja pensionen för vanligt folk. Pensionsåldern kan inte höjas förrän arbetsmiljön och tryggheten på arbetsmarknaden förbättrats rejält.

• Vi vill stärka A-kassan och reparera sjukförsäkringen. A-kassan måste följa löneutvecklingen. Prövningen av sjukas arbetsförmåga ska förändras och karensavdraget måste avskaffas för gott.

Det här kan finansieras genom att bland annat höja kapitalskatter och införa en rättviseskatt på inkomster över en miljon. Ett område som LO har pekat ut som särskilt viktigt är att minska arbetsmarknadskriminaliteten och utsattheten på arbetsmarknaden.

• Vi vill att arbetskraftsinvandringen måste reformeras. Svenska jobb ska i första hand gå till arbetslösa människor i Sverige. Och det ska vara trygga jobb.

• Vi vill att arbetslivskriminalitet ska bekämpas med samhällets fulla kraft. Inte minst med stärkt samverkan mellan myndigheter.

• Vi vill stärka anställdas skydd mot hot och våld och stoppa farligt ensamarbete.

• Vi vill att staten ska ta sitt ansvar för att närvara i hela landet och samarbete med socialtjänst, lokalpolis och andra rättsvårdande myndigheter måste stärkas.

Som ni märker är det här reformer som LO inte kan genomföra själva. Vi måste bryta högermajoriteten i riksdagen och skapa en politisk majoritet som driver de här kraven. Det är därför vi ska prata med över 100 000 förbundsmedlemmar i Västsverige och en halv miljon i Sverige. Vi måste ta de här samtalen. För att den trovärdighet och det engagemang vi har som förtroendevalda är det bästa sättet att övertyga människor runt oss att det vi tror på är rimligt. Att vi har hela svaret. Att de frågor vi driver kräver stöd och att det kräver att de själva engagerar sig.Det är bara vi som kan göra det. Det finns inte en tv-reklam eller partiledardebatt i världen som kan göra det jobbet.

Jag är till vardags undersköterska och fackligt aktiv i Kommunal på Östra sjukhuset. Jag har på nära håll sett hur hårt samhället har kört vårdpersonalen sen mars 2020. På andra håll i samhället var det andra yrkesgrupper som fick stå längst fram när pandemin spred sig. Busschaufförer, butikspersonal, restaurangpersonal. Personalen på fritids och i förskolan. Av de som är medlemmar i LOs förbund i Västsverige var det 97 procent som var tvungna att gå till jobbet trots att rekommendationen ända tills för ett par månader sen var att jobba hemifrån om det var möjligt.

Att LO-förbundens yrken är de som håller Sverige igång är fullständigt uppenbart. Vi sviker inte. Därför är årets valparoll – Nu är tid för rättvisa

Det är en självklarhet för oss att trygga jobb, välfärd för alla, bostäder för unga och trygghet från brott är valfrågor.Det är också en självklarhet att den gröna omställningen kan skapa en ljus framtid och nya jobb i många branscher.Vi vill ha trygghet för vanligt folk.Jag pratade om att vi har hela svaret tidigare. Socialdemokraterna är partiet som ger oss hela svaret. Både ordning och reda på arbetskraftsinvandringen och en bättre a-kassa. Både mer pengar till välfärden och till brottsbekämpning. Därför behöver arbetare i Sverige en starkare socialdemokrati.

Men LO förbundens medlemmar ska också stärka sin position i politiken. Vi ska använda vårt samarbete med Socialdemokraterna. Jag vill att fler LO-medlemmar blir medlemmar i Socialdemokraterna och tar på sig politiska uppdrag. På S-kongressen beskrev LOs ordförande det som två armar på samma kropp. Vi måste röra armarna i takt för att komma framåt när vi simmar.

Den facklig-politiska samverkan ska inte vara en enkelriktad gata där LO ska jaga röster till Socialdemokraterna. LO ska också vara en stark röst inom Socialdemokraterna. Och då måste fler fackliga ta steget in i det politiska. För att påverka. För att få fler att se nyttan av en politik som har hela svaret.

Det kommer inte att hända utan oss som är här idag. Utan de som har valt att tacka ja till ett fackligt förtroendeuppdrag för att förbättra för sina arbetskamrater. Utan de ideellt engagerade i LO-facken i kommunerna. Utan de hundratals som kommer att ha genomfört Maktutbildningen. Utan mig och andra som vill ta ansvar för den gemensamma arbetarrörelsen genom att engagera oss i LO-distriktet. Vi behövs! Men vi behöver hålla samman. Över de meningsskiljaktigheter våra förbund kan ha. Över politiska besvikelser. Över en besvärlig avtalsrörelse. En splittrad arbetarrörelse är borgarnas önskedröm. De älskar när vi bråkar med varandra.

Det är därför det är så bra när vi träffas så här. När vi slipper sitta bakom skärmar är det lättare att se att vi har samma mål. Samma engagemang för rättvisa. Även om villkoren mellan en byggnadsarbetare och en barnskötare kan vara väldigt olika är det mycket mer som förenar oss än som skiljer oss åt. Så nu håller vi samman. Vi ser framåt med tillförsikt och vi kommer att lyckas. För när den samlade arbetarrörelsens grå mur formar sig finns inget som kan riva den.

Välkomna till vårt årsmöte för LO-distriktet i Västsverige!

 

Staffan Lindström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.