Fråga facket Fråga facket

Ihållande trend – arbetare mår allt sämre på jobbet

Antalet dödsolyckor på arbetsplatser minskar. Men samtidigt ökar arbetssjukdomarna och andra olyckor. Det visar LO Västsveriges arbetsmiljöstatistik för Västra Götaland och Halland 2015.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Mellan 2009 och 2015 sker den största försämringen för kvinnor i Västra Götalands län. Under de sju åren har antalet kvinnor som anmäler arbetssjukdom ökat med 70 procent, från 983 personer till 1662. Samtidigt kvarstår trenden att få får sina arbetssjukdomar godkända.

- Den här statistiken talar sitt tydliga språk. För våra yrkesgrupper kan det rent av vara farligt att gå till jobbet, säger Dan Gabrielsson ordförande för LO Västsverige. 

Även i Hallands län har arbetssjukdomarna ökat, men där hade man en topp 2014 då 173 kvinnor anmälde arbetssjukdom jämfört med 145 kvinnor 2015. Jämför man åren 2009 och 2015 så är ökningen knappt 30 procent. 

Dödsolyckor – utländska arbetare överrepresenterade

Antalet dödsolyckor i Västra Götalands län har mer än halverats under mätperioden och i Halland dog en person om året i arbetet, både 2009 och 2015, åren däremellan varierade det mellan noll och tre. Tittar man på riket så har även dödsolyckorna minskat där – från 46 döda år 2009 till 34 år 2015.

Det som inte syns i statistiken är att utöver de 34 personer som omkom på sina arbeten 2015 så tillkommer ytterligare fyra personer som dött. Gemensamt för dessa är att de var gästarbetare av något slag.

- Att så många som fyra personer som inte är svenska arbetare har dött visar på de ojämlika villkor som råder på arbetsmarknaden. Dagens system ser mellan fingrarna med lönedumping, extrema arbetstider och slarv med skyddsutrustningar och utbildning. Detta måste ändras – vi måste få ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden, säger Dan Gabrielsson.

Här kan du läsa rapporten Arbetsmiljön i Västra Götaland och Halland 2009-2015 – aktuell arbetsskadestatistik och LOs förslag på åtgärder för en bättre arbetsmiljö.

Carin Malmberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.