Fråga facket Fråga facket

Arbetsförmedlingen överger Fyrbodal

Under 2018-2019 när beslutade Arbetsförmedlingen att stänga alla fasta kontor i Fyrbodal utom Uddevalla och Trollhättan, till följd av minskade resurser och omorganisering.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

I den förändringen gav myndigheten upp möjligheten att utöva sitt uppdrag i den situation vi nu befinner oss i där arbetslösheten stiger snabbt, inte minst i norra Bohuslän med Strömstad och gränshandeln som tydligaste exemplet på en verksamhet som i princip står still på grund av Coronakrisen.

- En närvarande arbetsförmedling hade kunnat bidra till att snabbt få sökande ur arbetslöshet och in i jobb eller utbildning. Nu kommer många bara att få gå och vänta innan de kvalificerar sig för en åtgärd. Kommunerna blir lämnade i sticket, säger Christine Marttila, ordförande för LO-distriktet i Västsverige

Regeringen har som en del av sina krispaket tillsatt stora resurser för att förbättra möjligheten till omställning och öka kapaciteten i vuxenutbildningen men i de kommuner som Arbetsförmedlingen inte finns närvarande kommer det att vara svårt att tillgodose behoven som finns.

- Regeringen måste avbryta privatiseringen av Arbetsförmedlingen. Det här är inte tid för att experimentverkstad, det är dags att använda de verktyg vi vet fungerar vid en strukturomvandling – individuellt utformad matchning och kompetensutveckling, säger Christine Marttila.

LO-distriktet i Västsverige frågade i januari kommunerna i Västsverige hur de upplever Arbetsförmedlingens omstrukturering. Av de 14 kommunerna i Fyrbodal var 11 negativa och tre osäkra på konsekvenserna av Arbetsförmedlingens förändring.

- Det finns en uppenbar risk att kostnader för arbetslöshet läggs över på kommunerna när Arbetsförmedlingen inte längre finns närvarande på samma sätt, säger Staffan Lindström, kommunikatör och utredare på LO-distriktet i Västsverige.

Staffan Lindström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.