Fråga facket Fråga facket

Arbetarkvinnor är värst drabbade

Kvinnor i arbetaryrken är betydligt mer utsatta än andra grupper på arbetsmarknaden. Var tionde arbetarkvinna har upplevt kränkande sexuella handlingar från exempelvis kunder, gäster, brukare eller patienter på sin arbetsplats under det senaste året.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sexuella trakasserier ofta verklighet för kvinnor på arbetsplatsen.
Sexuella trakasserier ofta verklighet för kvinnor på arbetsplatsen. Foto: Felicia Waernqvist

Stort arbetsmiljöproblem

Arbetsmiljöundersökningen och LO:s Novus undersökning ger en tydlig signal om att sexuella trakasserier är ett arbetsmiljöproblem att ta på allvar. Frågan är om sexuella trakasserier verkligen ska ses som ett ”nödvändigt ont” inom vissa yrken. LO:s rapport Jämställdhetsbarometern påvisar att tidsbegränsat anställda, varav många är unga kvinnor, genomgående är mer utsatta för sexuella trakasserier än fast anställda. En anställd som är rädd att mista jobbet är inte lika benägen att klaga eller vara till besvär inför sin arbetsgivare.

Arbetarkvinnor hårt drabbade

Hur mycket tid, makt och pengar vi har är starkt kopplat till vår klass, till det ojämlika arbetslivet och det ojämställda ansvaret för familjen. Sämst position har kvinnor i arbetaryrken. Det tydliggörs också i årets Jämställdhetsbarometer. I Västra Götalands län är arbetarkvinnors faktiska månadslön 17 395 kronor. Män i arbetaryrken tjänar 6500 kronor mer och männen inom tjänstemannayrkens löner är i snitt 20 000 högre än arbetarkvinnornas.  Det innebär att arbetarkvinnor har de klart sämsta ekonomiska villkoren på svensk arbetsmarknad.

LO föreslår

Kvinnors yrken och arbetsuppgifter värderas och betalas lägre än mäns. För att lösa dessa problem förväntar sig därför LO att den nya regeringen och kommun- och landstingspolitiker driver en tydligt klassmedveten jämställdhetspolitik. LO kommer att driva på om följande förslag:

  • Heltid görs till norm på hela arbetsmarknaden. Skattefinansierade verksamheter ska gå i bräschen för utvecklingen och bör avtala om heltidsnorm inom sina branscher.
  • Stärk anställningstryggheten. Tidsbegränsad anställning ska bara användas om det finns objektiva skäl för det.
  • Inför snarast en tredje reserverad månad per förälder i föräldraförsäkringen, och en färdplan för när och hur fler månader ska reserveras.
  • Förstärk statsbidragen till kommuner och landsting så att arbetsvillkoren för kvinnor i arbetaryrken kan förbättras.
  • Bygg ut barnomsorgen på obekväma arbetstider.
  • Sexuella trakasserier får i medvetet utförda eller inte ska arbetsgivaren ha en plan för hur risken för utsatthet kan och ska förbyggas.Felicia Waernqvist
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.