Fråga facket Fråga facket

Använd den fackliga kraften!

Vi är fjorton förbund inom LO som tillsammans vill bidra till en starkare folkrörelse och en bättre socialdemokrati. Redan idag sker det många tvärfackliga samarbeten mellan våra förbund. Men vi är övertygade, att om vi knyter ihop vår fackliga väv än tätare, så kommer styrkan i den både hålla för motgångar och leda till framgångar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Vi vill därför uppmana alla LOs förbund att se vad vi kan göra för att öka den fackliga samverkan. Det kan vara till exempel att samköra fler utbildningar, göra gemensamma arbetsplatsbesök eller genomföra värvningskampanjer tillsammans.

Med en ökad facklig styrka och organisationsgrad kan vi påverka framtidens socialdemokrati och öka andelen som röstar socialdemokratiskt. Då kan vi få en socialdemokratisk regering som får möjlighet att fullt ut se till löntagarnas villkor istället för att tvingas till smärtsamma kompromisser.

Uttalande från LO Västsveriges ledningskonferens med representanter från LOs medlemsförbund och LO-facken i kommunerna, den 28 maj 2019.

 

Carin Malmberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.