Fråga facket Fråga facket

Alla kan göra något-handledare träffades på distriktet

De västsvenska Alla kan göra något-handledare träffades på LO-distriktet den 3 juni för att gå igenom utbildningsmaterialet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ett LOs gemensamt arbete sedan 2011

LO bedriver sedan 2011 arbetet "Alla kan göra något". Syftet är att arbetstagare ska hålla samman och inte ställas mot varandra. LO hävdar att alla människor har lika värde och lika rätt. Genom "Alla kan göra något" har LO utbildat handledare som i sin tur utbildar andra förtroendevalda i dessa viktiga frågor. Målet är att de som gått utbildningarna ska bli nyckelpersoner på arbetsplatserna för att ta diskussionen om det fackliga löftet och om hotet från högerpopulism och nationalism.

Ett jämlikt och solidariskt samhälle som vision

LOs vision handlar om ett jämlikt och solidariskt samhälle. Ett centralt mål är det goda jobbet, där arbetstagaren har goda villkor och inflytande över sitt arbete. Till årets kongress, som pågår mellan 17-20 juni, har LO tagit fram en rapport som lyfter frågorna om sysselsättning och rättvisa löner. Några av kraven handlar om att Sverige måste investera mer, att den generella välfärden ska byggas ut, att a-kassan ska höjas och att jämställdheten ska främjas.

Visionen som grund för arbetet mot rasism

Grunden för arbetet mot rasism och främlingsfientlighet är att lyfta den egna visionen och de egna kraven. De fackliga tankarna måste bli synliga för Sveriges arbetstagare. Det är avgörande med en facklig närvaro på arbetsplatserna. Fackföreningsrörelsen ska stå för ett starkt alternativ i politiken, annars ökar risken för att främlingsfientliga och högerpopulistiska grupper växer.

Att visa kraften med de nyanlända 

Flera studier visar att länder som är öppna för invandring har en bättre ekonomisk tillväxt än slutna länder. Men på kort sikt kan en snabbt ökad invandring innebära påfrestningar. Inte minst i kommuner som måste ordna med förskola och skola för nyanlända elever. I nästa steg behövs arbete och bostäder för personer som har fått uppehållstillstånd.

Den enskilt mest avgörande faktorn för en framgångsrik integration är att människor får jobb. I Sverige finns flera grupper som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Det handlar bland annat om unga utan gymnasieutbildning, om personer med funktionsnedsättning och om del av de nyanlända. Men inte heller de nyanlända är en enhetlig grupp. Nyanlända med kort utbildning hamnar oftare utanför arbetsmarknaden än välutbildade. Kvinnor har svårare att få jobb än män och de som har bott kort tid i Sverige har svårare än de som bott länge i Sverige.

LOs förslag för att lätta för de långt ifrån arbetsmarknaden

LO har föreslagit en rad åtgärder för att de som befinner sig långt från arbetsmarknaden lättare ska få arbete. Förslagen handlar bland annat om yrkesanpassad SFI, validering av tidigare examen, kunskapslyft, subventionerade anställningar och ansträngningar för att motverka diskriminering.

 

Saara Pennanen Axelsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.