Fråga facket Fråga facket

”Jag är 23 år och kan aldrig mera arbeta”

Teodor Ferm är före detta takläggare men efter en arbetsplatsolycka kan han inte jobba. Han har också hamnat i kläm mellan Försäkringskassan, AFA och sjukvården. Teodor är en av alla personerna bakom statistiken över Arbetsmiljöolyckor i Västra Götaland och Halland.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det är inte personen på bilden som nämns i texten.
Det är inte personen på bilden som nämns i texten. Lars Forstedt

Sedan LO i Västsverige började rapportera om arbetsolyckor 2009 har dess ökat mer eller mindre konstant. Antalet personer som skadade sig på sin arbetsplats i Västsverige 2016 var 56 908 enligt statistik från Arbetsmiljöverket. Motsvarande siffra 2009 var 5 399. 

Teodor Ferm skadade sig i oktober 2015 när han fäll ned från en byggställning. Sedan dess dras han med bland annat svår yrsel, trötthet och smärtor.
– Jag kan definitivt inte arbeta som takläggare längre men jag vill ju egentligen jobba, innan olyckan var jag en väldigt aktiv person, säger han.


Teodor Ferm är en av de fyra personer som är med i årets rapport och berättar om arbetsplatsolyckor, mobbing och utbrändhet. Även om fyra personer bara är ett axplock ur hur många som verkligen skadas eller blir sjuka av sitt arbete så tecknar de en bild av att det kan vara farligt att gå till jobbet. Det är helt oacceptabelt säger Dan Gabrielsson, ordförande för LO-distriktet i Västsverige:

– Ingen ska behöva vara rädd för att inte komma hem när de går till jobbet, vi har en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet. Det behövs göras mer för att minska riskerna i arbetslivet.

LOs förslag till förbättringar

Och det har gjorts en hel del. LO har under åren haft ett flertal förslag på förbättringar för arbetsmiljön, varav den socialdemokratiskt ledda regeringen har eller kommer genomföra en del av dom. Det är till exempel att man delvis har upprättat en nationell handlingsplan för att komma tillrätta med vår tids arbetsmiljöproblem. Och i höstens budget kommer medel för att inrätta ett nationellt centrum för arbetslivsforskning, ett särskilt forskningsråd för arbetslivsforskning samt medel till den forskningen.

Men än återstår det saker att göra på arbetsmiljöområdet. Bland LOs förslag finns bland annat:

  • Att regeringen och berörda myndigheter säkerställer att arbetsmiljöbrott utreds och prioriteras inom rättsväsendet, samt att polisutbildningen även omfattar arbetsmiljöbrott.
  • Att det införs en obligatorisk och oberoende kvalitetssäkrad företagshälsovård med branschkunskap som arbetar förebyggande och som omfattar alla arbetstagare på arbetet. Via arbetsmiljölagstiftning ska en gemensam kvalitetssäkring av företagshälsovården garanteras.
  • Att riksdagen inför en bestämmelse i arbetsmiljölagen om att beställaren av en tjänst ska se till att det i anbudet finns utrymme för en bra arbetsmiljö.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet.

 

Carin Malmberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.