Fråga facket Fråga facket

1 februari 2016 – En bra dag för arbetarrörelsen

Den första februari 2016 kan gå till historien som den enskilt bästa dagen för arbetarrörelsen sedan valförlusten 2006. Regeringen presenterade då nya reformer samtidigt som beslut som påverkar vardagen för hundratusentals människor till det bättre trädde i kraft.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Äntligen avskaffas Fas 3

Denna dag kom besked om hur Fas 3 ska avskaffas. 39 000 personer ska lämna systemet och få individuella prövningar. Sysselsättningsplatserna ska vara helt avvecklade i januari 2018.

Det andra goda beskedet var att en ny strategi mot ohälsa och dödsfall i arbetslivet nu lanseras, där lyfts både säkerhetsarbete och psykosocial arbetsmiljö fram som viktiga inslag i regeringens politik. Politiken ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverkar att människor stängs ute från arbetslivet. 

Den bortre tidsgränsen försvinner 

Det tredje goda var att från och med idag försvinner den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. En regel som bara resulterat i att sjuka människor blivit fattiga.

Sammanlagt innebär dessa förändringar, tillsammans med andra, en tydlig kursändring från att arbetarrörelseen varit en rörelse med motvind med en borgerlig regering till en rörelse som på punkt efter punkt ha fått ny vind i seglen.

Att det spelar roll för Sveriges arbetare vilken regering som styr har sällan varit tydligare än idag.

Läs mer om avskaffandet av FAS 3 här

Läs mer om den ny arbetsmiljöstrategin här

Läs mer om avskaffandet av stupstocken här

 

Staffan Lindström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.