Fråga facket Fråga facket

Ny LO-rapport: Jämviktsarbetslöshet – vad, hur och varför?

En ny rapport från LO förklarar varför jämviktsarbetslösheten är ett viktigt men omdiskuterat begrepp som används som tankeram för att förstå arbetsmarknaden och förklara hur politiska reformer kan tänkas påverka arbetslösheten.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Lars Forsstedt

Vad menas med jämviktsarbetslösheten?

En ny LO-rapport som publicerades den 17 maj 2016 är ett försök att förstå hur Konjunkturinstitutet, Riksbanken och Finansdepartementet beräknar jämviktsarbetslösheten. I rapporten utreder LO-ekonomerna med hjälp av Niklas Blomqvist, doktorand vid Stockholms universitet, huruvida löne- och inflationsutvecklingen styrker uppskattningen av jämviktsarbetslöshetens nivå under olika perioder samt diskuterar om viktiga faktorer som påverkar jämviktsarbetslösheten saknas.

Rapportens syfte är att visa på osäkerheten kring begreppet och peka på att beräkningarna av jämviktsarbetslösheten kan få betydelse för utformningen av den ekonomiska politiken, trots att det finns en medvetenhet kring svårigheten att uppskatta dess nivå. Rapporten baseras på dessa tre myndigheters mest utförliga publicerade beskrivningar av jämviktsarbetslösheten. 

Jämviktsarbetslöshetens nivå är överskattad

En slutsats av författaren är att nivån på jämviktsarbetslösheten överskattas av myndigheterna och att ersättningsgraden vid arbetslöshet ges för stor vikt vid beräkningarna. Samtidigt saknas utförligare behandling av betydelsen av effekter för jämviktsarbetslösheten samt den potentiella effekt välfärdssatsningar kan ha på nivån för densamma. Detta är problematiskt då det kan leda till felaktiga eller ofullständiga policyförslag.

Läs hela rapporten här. 

 

Saara Pennanen Axelsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.