Fråga facket Fråga facket

Handslag för kollektivavtal

Fackligt och politiskt LO-distriktet i Västsverige och Socialdemokraterna i Göteborg gör gemensam sak för kollektivavtalen. Nu kräver vi kollektivavtal för alla företag som utför bygg- och anläggningstjänster som finansieras av Göteborgs stad.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ett handslag mellan Christine Marttila, LO och Jonas Attenius (S)
Ett handslag mellan Christine Marttila, LO och Jonas Attenius (S) Foto: Jesper Hallén

17 mars är kollektivavtalets dag. LO-distriktet i Västsverige och Socialdemokraterna i Göteborgs stad fattar idag ett handslag för att motverka arbetslivskriminalitet och förbättra göteborgarnas anställningsvillkor. Vår metod är att framhäva kollektivavtalens betydelse för att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden. Motionen som lämnas in i Göteborgs kommunfullmäktige är underskriven av bland andra kommunalrådet Jonas Attenius (S), vår ombudsman Ingrid Andreae (S), vår styrelseledamot i LO-distriktet Camilla Widman (S) och styrelseledamoten i LO-facken i Göteborg Magnus Kindmark (S).

För att minska risken för att kriminella företag helt eller delvis finansieras av skattepengar bör kollektivavtal vara ett minimikrav i offentlig upphandling. Ett kollektivavtal ger en trygghet både för upphandlare och anställda att företaget kommer sköta sig. Och gör de inte det finns betydligt större möjligheter att missförhållanden uppdagas. Redan idag ställs vissa krav men uppföljningen av hur de sköter sig är otillräcklig. Här kan arbetsmarknadens parter också bidra mer.
Vårt första steg mot att alla upphandlingar ska göras med företag som har kollektivavtal är att  lämna in en motion i Göteborgs kommunfullmäktige som ställer krav på kollektivavtal i alla upphandlingar av bygg- och anläggningstjänster som genomförs i Göteborg.

De allra flesta jobbar i bra företag med bra villkor men det finns vissa branscher där undantagen är fler än regeln. När byggbranschen granskar sig själv målas en mörk bild. När man gräver under ytan och hamnar i lager efter lager av underentreprenörer behöver man inte leta särskilt länge innan man hittar svartjobb, farlig arbetsmiljö och eländiga villkor för de som gör jobbet. Självklart har branschen ett eget ansvar att städa upp, ett sätt är förstås att minska behovet av underleverantörer. Samhället måste också hjälpa dem på traven. Och byggbranschen är inte den enda där vi har sett problem. Funktionshinder, sociala boenden, transporter är andra branscher där oegentligheter i stor skala har avslöjats.

Nu startar regeringen sju regionala center mot arbetslivskriminalitet. Ett kommer att ligga i Göteborg. Det skapar ännu bättre förutsättningar för staden att motverka de mörka krafterna på arbetsmarknaden.

Men i botten ligger kollektivavtalen. Det är själva grunden för en schysst arbetsmarknad. Det ger trygghet åt de anställda och företagen. De anställda vet att de inte blir lurade på lön, utsatta för farlig arbetsmiljö eller blir av med jobbet på fel grunder. Arbetsgivaren vet att det är en sund konkurrens med de andra företagen i branschen och att det går rätt till. Det råder ordning och reda på en sund arbetsmarknad.

LO-distriktets och Socialdemokraternas handslag är inte bara symboliskt. Det är genom samverkan och utbyte av information som de oseriösa arbetsgivarna kan avslöjas och sättas ur spel. LO-distriktet har sedan flera år ett framgångsrikt projekt för att skapa ordning och reda i Västlänken. Där samverkar flera av LOs medlemsförbund med upphandlande myndighet för att minska risken för arbetsmiljöbrister och oseriösa aktörer. En bristande arbetsmiljö är inte sällan en tydlig indikator på att företaget också har andra brister.

För att minska arbetslivskriminaliteten och risken att skattebetalarnas pengar hamnar i fel fickor så måste kollektivavtalen upprätthållas och vara ett villkor för upphandling och samverkan mellan arbetsmarknadens parter, aktuella myndigheter och Göteborgs stad förbättras.

Staffan Lindström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.