Fråga facket Fråga facket

Det går att stoppa döden på jobbet

Åtta personer har dött i år i arbetsplatsolyckor. Det är en stor tragedi.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Frågan om vem som bär ansvaret är central. Rent juridiskt är det alltid arbetsgivaren som har hela säkerhetsansvaret på en arbetsplats. Men för att få hela kedjan att fungera: från lagstiftning till att säkerheten fungerar på arbetsplatsen, så krävs det att alla parter på arbetsmarknaden tar sin del av ansvaret i kedjan. Vi inom facken har kompetensen och erfarenheten som krävs, det har också arbetsgivarna. Men det krävs resurser och utbildning. Det krävs en politik som aktivt stödjer och främjar vårt samarbete.

Vi har i dag en nollvision mot arbetsolyckor på arbetet. Samtliga Allianspartier röstade nej till det förslaget när det antogs. Att man som politiker eller företrädare för branscher kan ge utrymme för att skapa något annat än just en minskning av dödsolyckorna är för oss en gåta. Vem vill gå till ett arbete där man riskerar att dö?

Det går att förändra, backar vi i tiden var det mycket farligare att arbeta i Sverige då än vad det är nu. Med utbildning, resurser och samverkan kan vi förebygga arbetsplatsolyckor. Svaret på frågan om hur vi minskar antalet dödsolyckor den svenska modellen. När arbetsgivare, fack och arbetsgivarorganisationer samverkar så kan vi vända trenden.

Därför tycker vi på LO Västsverige det är bra att arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har sammankallat arbetsmarknadens parter för att se var det felas och hur vi kan arbeta framåt. Nollvisionen för dödsolyckor ska inte vara en papperstiger – nu är det dags att stoppa döden på jobbet.

Bengt Forsling chef på LO-distriktet i Västsverige

Carin Malmberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.