Fråga facket Fråga facket

Bemanningsbranschen i Västsverige – Fackliga erfarenheter

Fackligt och politiskt Bemanningsbranschen har blivit ett bestående inslag på den svenska arbetsmarknaden. Arbetsgivarnas intresse av att hyra in arbetskraft ökar. De som arbetar inom branschen ska ha rätt till skälig lön, goda arbetsvillkor, en sund arbetsmiljö och kompetensutveckling. Den här rapporten samlar praktiska erfarenheter om hur de ska få det.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Kunskap om bemanningsbranschen

År 2000 skrevs det första bemanningsavtalet mellan Bemanningsföretagen och LOs samtliga förbund. Trots att branschen existerat i över 20 år i Sverige, är okunskapen utbredd och åsikterna många kring dess vara eller icke vara. Kunskapen om bemanningsbranschen måste öka, men också kunskapen om hur facket jobbar och kan jobba för att förbättra villkoren i branschen.

Bemanningsbranschen i Västsverige

Följande rapport börjar med att introducera bemanningsbranschen för den oinvigde läsaren. Därefter beskrivs vilka problem och möjligheter bemanningsbranschen är förknippad med i Västsverige. Framförallt är det viktigt att inför framtiden samla fackliga erfarenheter av arbetet med bemanningsföretag.

Skälig lön och goda arbetsvillkor

Bemanningsbranschen har blivit ett bestående inslag på den svenska arbetsmarknaden. Arbetsgivarnas intresse av att hyra in arbetskraft ökar. De som arbetar inom branschen ska ha rätt till skälig lön, goda arbetsvillkor, en sund arbetsmiljö och kompetensutveckling. Den här rapporten samlar praktiska erfarenheter om hur de ska få det.